OVER BLADGOUD

Open doek voor een boek

Deze vraag legden we, voor het tweede jaar op rij, voor aan acht belangrijke stemmen/pennen: wat is het belangrijkste boek dat u de voorbije jaren heeft gelezen?

‘Belangrijk’ wil zeggen: een relevant boek, een boek dat u nieuwe inzichten heeft aangereikt en wel op een haast onontkoombare wijze, en dat ook anderszins ...

Aangeboden door onze partners

Niet te missen