‘Uitbreiding haven brengt Doel in gevaar’
Foto: BELGA

De uitbreiding van de haven van Antwerpen brengt de nucleaire veiligheid rond Doel in gevaar, zeggen Electrabel en het Fanc. Zij stappen naar de Raad van State. Dat schrijft De Standaard.

De plannen van de Vlaamse regering om het havengebied rond Antwerpen uit te breiden, verhogen het nucleaire risico bij ongevallen met de kernreactor van Doel, zeggen Electrabel en het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (Fanc). Volgens hen kan door de herbestemming van bepaalde gebieden ‘een situatie ontstaan die in conflict komt met de veilige uitbating van de kerncentrale’.

De twee instanties kaartten de zaak al meermaals aan bij de Vlaamse regering, maar die keurde eind april de nieuwe afbakening goed zonder rekening te houden met hun verzuchtingen.

In een laatste poging stapten het energiebedrijf en de nucleaire waakhond naar de Raad van State om de ruimtelijke plannen alsnog te annuleren. Ze deden dat al op 8 juni, maar het nieuws raakt pas nu bekend.

Electrabel, de uitbater van Doel, vindt het bijvoorbeeld niet kunnen dat in de blauwdruk nog maar één weg naar de centrale leidt, en geen twee, zoals nu het geval is. Daardoor dreigt het gevaar van opstoppingen door vluchtende werknemers of omwonenden bij een mogelijk ongeluk.

Het Fanc pleit daarnaast voor een veiligheidsperimeter van 1,8 kilometer rond de nucleaire installatie. In die zone mogen geen andere bedrijven komen die risicovolle activiteiten organiseren, wegens brandgevaar. Maar de plannen van Vlaanderen reppen met geen woord over een dergelijke maatregel, klinkt het.

Miljoenen mensen

Kristof Calvo, de nucleaire expert voor Groen, noemt dat 'niet bepaald een staaltje van goed bestuur': 'Dat Vlaanderen niet luistert naar de bekommernissen van het FANC, valt moeilijk uit te leggen. Nucleaire veiligheid gaat iedereen aan en is geen thema om zich op te profileren. Anderzijds lijkt minister Milquet te vergeten dat ze wel degelijk bevoegd is voor de nucleaire veiligheid van de kerncentrales in dit land. Ik verwacht van haar een sterker optreden. Niet vergeten: rond Doel wonen miljoenen mensen.'

Omdat de Vlaamse regering gekapitteld wordt, krijgt de discussie onmiddellijk ook een institutionele geladenheid. Het Fanc is immers een federale instelling en valt onder minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH). Maar het agentschap rechtvaardigt de klacht omdat het ‘niet langer zijn bevoegdheden kan uitoefenen zoals het hoort’.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in