‘Leerling secundaire steinerschool presteert minder dan leerling reguliere school’
Foto: An Nelissen

Leerlingen uit het secundair steineronderwijs presteren gemiddeld minder goed dan leerlingen uit het regulier secundair onderwijs. Dat blijkt uit de masterscriptie van een student aan de Universiteit Antwerpen (UA). Wiskunde en lezen zijn de pijnpunten.

Student Maarten Goossens vergeleek de uitstroomkenmerken van 1.800 zesdejaars aso-leerlingen, waarvan er ongeveer 150 naar een steinerschool gingen, op verschillende meetmomenten. De groep steinerleerlingen was de volledige uitstroom van het steineronderwijs in 1 jaar. Van ongeveer twee derde bestond er informatie op alle meetmomenten.

De leerlingen uit het steineronderwijs presteerden duidelijk minder op lezen en wiskunde. Maar volgens Goossens is het niet mogelijk om op basis van zijn onderzoek verklaringen te doen over de oorzaak hiervan. ’We kunnen niet zomaar zeggen dat het onderwijs in steinerscholen slechter is dan dat in reguliere scholen’, zegt hij. ‘Steinerscholen leggen van nature minder nadruk op blokvakken, en meer op de ontwikkeling van de mens in al zijn facetten. Zo blijkt dat leerlingen uit de steinerschool liever naar school gaan en liever studeren dan hun leeftijdsgenoten uit reguliere scholen.’

De student van de UA concludeert wel dat er nog werk aan de winkel is om de achterstand op wiskunde en lezen weg te werken. ‘Tenminste als het de bedoeling is om leerlingen ook voor te bereiden op verder studeren.’

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig