Hoge temperaturen vergroten risico op conflict
Foto: EPA

Als de temperatuur stijgt, raken ook de gemoederen verhit. Amerikaanse wetenschappers besluiten uit gegevens van de voorbije 10.000 jaar immers dat het klimaat wel degelijk de kans op conflict verhoogt, zowel op privévlak als tussen bevolkingsgroepen. Zelfs een kleine temperatuurswijziging kan genoeg zijn voor een duidelijke toename van het geweld, zo blijkt uit het onderzoek dat verschenen is in het wetenschappelijke vakblad ‘Science’.

Een onderzoeksteam onder leiding van Solomon Hsiang van de universiteit van Princeton (New Jersey) maakte een analyse van zestig studies over het thema klimaat en geweld, uit verschillende vakgebieden zoals archeologie, criminologie, geografie, politieke wetenschappen en psychologie. Ze bestreken daarmee alle regio’s in de wereld, voor een periode van ongeveer 10.000 jaar.

Uit hun onderzoek blijkt nu duidelijk dat hogere temperaturen leiden tot een toename van het geweld. Een standaardafwijking van de temperatuur - bijvoorbeeld een gemiddelde verhoging met 0,4 graden Celsius gedurende een jaar in een Afrikaans land - heeft tot gevolg dat het risico op persoonlijke conflicten met 4 procent stijgt. De opvallendste toename ontdekten de vorsers bij groepsconflicten, opstanden en burgeroorlogen. Het risico op dergelijke geschillen stijgt zelfs met 14 procent als de temperatuur met de standaarddeviatie verhoogt.

Huiselijk geweld

De onderzoekers ontdekten in hun studie onder meer een toename van het huiselijk geweld in India en Australië, meer moorden en gewelddadige verwondingen in de Verenigde Staten en Tanzania en een toename van het aantal gewelddadige politieoptredens in Nederland. De wetenschappers hebben het raden naar de onderliggende oorzaak.

Het klimaat wordt evenwel niet als enige oorzaak - en zelfs niet als hoofdoorzaak - voor toename van geweld naar voren geschoven. Maar als de komende generaties op dezelfde manier als hun voorouders op temperatuurstijgingen reageren, dan zal de klimaatverandering tot een toename van het aantal conflicten in de wereld leiden, zo waarschuwen de wetenschappers. De verwachte temperatuurstijging met 2 graden Celsius, zal het aantal groepsconflicten in sommige regio’s met 50 procent doen toenemen, luidt het.