Wat verandert er op 1 augustus?
Foto: AFP

De zomervakantie is halfweg en veel Belgen vertoeven nog in het buitenland. In de schaduw veranderen op 1 augustus weer heel wat zaken die uw leven kunnen beïnvloeden.

1. Rik Torfs start als rector KU Leuven

Professor Kerkelijk Recht Rik Torfs staat vanaf 1 augustus in voor het dagelijkse bestuur van de Leuvense universiteit. De komende vier jaar wil Torfs prioritair werk maken van meer openbaarheid van bestuur om alle leden meer te betrekken bij de besluitvorming.

Tegelijk pleit hij ook voor een grotere deelname aan het maatschappelijk debat. Torfs wil ook meer aandacht voor onderwijs, want de onderwijstaak is onlosmakelijk verbonden met de universiteit. Hij pleit hierbij onder meer voor een vernieuwende, inhoudelijke visie op onderwijs, hoe die bijvoorbeeld het kritisch denken van studenten kan stimuleren. Eerder dit jaar verliet de 56-jarige Torfs de politiek.

2. Cao regelt positie werknemers bij overname

De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 102 die de positie van de werknemers regelt bij de overdracht van een onderneming onder gerechtelijk gezag, gaat op 1 augustus van kracht. De cao biedt de overnemer de mogelijkheid de werknemers die zullen overgenomen worden, te selecteren. Die keuze zal wel moeten berusten op technische, economische of organisatorische redenen.

3. Strengere regels voor overheidssteun aan banken

Europese banken die overheidssteun vragen, zullen die vanaf 1 augustus pas krijgen nadat ze ook hun aandeelhouders en schuldeisers aangesproken hebben. De banken moeten ook een herstructureringsplan kunnen voorleggen, waarin ze aantonen hoe ze op termijn weer winstgevend worden en hun kapitaalbuffers aandikken.

4. Een bedrijf oprichten op papier wordt duurder

Vanaf 1 augustus wijzigen de tarieven voor de oprichting van een onderneming of een vereniging. Wie dat via elektronische weg doet, zal minder betalen. De klassieke procedure via de griffie van de rechtbanken van koophandel wordt dan weer duurder. V

anaf 1 augustus betaal je voor de oprichting van een onderneming via de elektronische weg 210 euro, ruim dertig euro minder dan nu. Via de klassieke weg wordt dat 260 euro. De oprichting van een vzw (nu 161,66 euro) zal dan 130 euro kosten via digitale weg en 180 euro via de papieren weg.

5. Base is nu officieel opnieuw Base

Vanaf 1 augustus is ‘BASE Company’ de nieuwe juridische naam van het vroegere KPN Group Belgium. De juridische benaming van Base werd in 2009 aangepast naar KPN Group Belgium, naar analogie van het Nederlandse moederbedrijf KPN. De merknaam Base bleef wel behouden. Base kondigde de juridische naamsverandering al aan in april van dit jaar, maar die werd nu pas officieel. Binnenkort komt er ook een nieuw groepslogo voor Base Company.

6. Axel Miller aan het hoofd van D'Ieteren

Voormalige Dexia-ceo Axel Miller gaat vanaf 1 augustus aan de slag als gedelegeerd bestuurder van autodienstengroep D'ieteren. Vorig jaar stapte hij op als voorzitter van het directiecomité van beurshuis Petercam.