Nieuwe wetgeving moet het ouders mogelijk maken om hun doodgeboren kind te registreren bij de burgerlijke stand, zo melden De Morgen en Het Laatste Nieuws donderdag. Zo wil de regering de rouwperiode van ouders een beetje verlichten.

Tot nu toe kan een registratie van een doodgeboren kind alleen als de doodgeboorte na zes maanden zwangerschap plaatsvindt. Foetussen die daarvoor overlijden hebben tot nu toe geen naam en bestaan officieel niet.

Een wetsontwerp, dat op 19 juli tijdens de laatste ministerraad voor het zomerreces is goedgekeurd, moet hier iets aan doen. Voortaan zullen ouders hun overleden kind ook kunnen aangeven als de zwangerschap misloopt tussen de 140ste en 179ste dag.

Op verzoek van de moeder of vader kan het doodgeboren kind, mits een medische verklaring van arts of verloskundige, worden geregistreerd. Daarbij zal de datum, tijd en plaats van de geboorte en de naam en het geslacht van de baby worden opgenomen.

Met het voorstel willen de ministers Annemie Turtelboom en Laurette Onkelinx de rouwperiode van ouders die te maken hebben gekregen met perinatale sterfte iets verlichten. Ieder jaar overkomt dat ruim duizend Belgische gezinnen.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig