Op fopspeen likken voorkomt allergie

Baby's van wie de ouders de fopspeen in hun mond reinigen in plaats van die bijvoorbeeld af te spoelen aan de kraan, lopen minder risico op allergieën zoals eczeem en allergische astma. Dat blijkt uit een onderzoek aan de universiteit van Gothenburg gepubliceerd in het medische vakblad Pediatrics.

De studie volgde 187 pasgeborenen drie jaar lang opgevolgd. 74 procent onder hen gebruikte een fopspeen en 80 procent had minstens één ouder met een allergie. Van de fopspeengroep groep werd de fopspeen ofwel geregeld onder stromend water gehouden (83 procent), ofwel af en toe in kokend water gereinigd (54 procent) ofwel gespoeld in de mond van een ouder (48 procent).

Op de leeftijd van achttien maanden had een kwart van alle kinderen eczeem en leed vijf procent aan astma. Van de groep met fopspeen ontwikkelde diegenen waarvan de speen geregeld door de ouders in de mond gereinigd werd, minder eczeem (63 procent minder) en minder astma (88 procent minder) in vergelijking met de andere groepen. Op de leeftijd van drie jaar was het risico op eczeem nog steeds kleiner.

De onderzoekers besluiten dat het doorgeven van mondbacteriën van ouder naar kind het afweersysteem van het kind extra prikkelt. Uitgebreider onderzoek moet dit resultaat nog bevestigen. Tandartsen waarschuwen dan weer voor de weinig hygiënische aanpak, want op die manier geef je mondbacteriën door die cariës kunnen veroorzaken. Maar dat risico wordt in deze studie minimaal geacht.