Arbeiders vs. bedienden: zijn ze nu écht gelijk?
Foto: jobat.be
Veel hoeraberichten toen begin juli werd aangekondigd dat de statuten van de arbeiders en bedienden werden gelijkgeschakeld. Maar nu het stof is gaan liggen, blijkt dat arbeiders en bedienden helemaal nog niet gelijk zijn.

Slechts over twee belangrijke punten werd een algemeen compromis gesloten: de carensdag en de opzegtermijnen. Over alle andere ongelijkheden (zo’n tien punten) moeten de sociale partners zelfs nog beginnen te praten.

Het onderscheid tussen arbeiders en bedienden staat al meer dan 20 jaar ter discussie, omdat het volgens sommigen archaïsch en discriminerend zou zijn. Een eenheidsstatuut voor alle werknemers werd echter hoogdringend toen het Grondwettelijk Hof een uitspraak deed en een deadline oplegde voor een gelijkschakeling van de statuten: ten laatste op 8 juli 2013 moest dat eenheidsstatuut er liggen.

Nog geen eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden

Net voor die deadline kwam er een compromis uit de bus, dit werd voorgesteld alsof het statuut van arbeiders en bedienden werd gelijkgeschakeld. Maar dit is niet zo. “Het compromis focust enkel op de twee punten die het Grondwettelijk Hof expliciet ongrondwettelijk heeft verklaard: de carensdag en de opzegtermijnen. Hierover werd een algemeen compromis gesloten, zonder enige juridische of bindende waarde. Aan de concrete uitwerking in wetten moet nog begonnen worden, dus tot dan treden de veranderingen ook nog niet in voege”, zegt Koen Magerman, senior juridisch expert bij SD Worx.

Over al de rest blijft de ongelijkheid tussen arbeiders en bedienden nog bestaan. Hierover moeten de sociale partners zelfs nog beginnen te praten. Het is dus wachten tot het najaar om te zien of ook hier de noodzakelijke compromissen kunnen gesloten worden.

“Het grote werk moet nog beginnen. Dat het nieuwe eenheidsstatuut van start kan gaan op 1 januari 2014 lijkt me dan ook geen evidentie”, vertelt Koen Magerman van SD Worx. “In de slagschaduw die de verkiezingen van 25 mei 2014 nu al voor zich uit werpen, zal het aartsmoeilijk zijn de gedachten van de politieke beleidsmakers van de ‘moeder aller verkiezingen’ te laten afwenden en juridisch-technisch nog aan de slag te gaan. Ook de inzet van de sociale partners in dat proces draagt nog vraagtekens met zich mee.”

Werknemers kunnen naar rechtbank stappen

Arbeiders en bedienden die zich benadeeld voelen, kunnen alvast naar de rechtbank trekken. Arbeiders kunnen bijvoorbeeld een hogere ontslagvergoeding eisen of bedienden een kortere proefperiode.

“Maar het is verre van duidelijk welke uitspraak een rechter zal doen. Het is niet zo dat die automatisch arbeiders zal gelijkschakelen met bedienden, het omgekeerde is juridisch perfect mogelijk … Het Grondwettelijk Hof heeft de wetsartikels over opzeg en carensdag immers niet vernietigd, maar enkel een oproep gedaan aan de wetgever om ze aan te passen. Ze bestaan dus nog. Een rechter mag die bestaande regels zeker niet zo maar opzijschuiven”, zegt Koen Magerman, senior juridisch expert bij SD Worx.

>

>

>