Vlaamse vrouw is 28 bij geboorte eerste kind
Foto: sxc
Moeders krijgen op latere leeftijd hun eerste kind, er zijn steeds meer kinderen van vreemde origine, en in Vlaanderen groeien meer en meer kinderen op in armoede. Het zijn maar enkele van de recente cijfers van Kind en Gezin.

 

Vrouwen worden later moeder

De leeftijd waarop vrouwen hun eerste baby krijgen, blijft stijgen. Een tendens die al langer gaande is. In Vlaanderen krijgen vrouwen hun eerste kind gemiddeld op 28 jaar - dat is al twee maanden later dan in 2010. Brusselse vrouwen zijn nog een jaartje ouder dan hun Vlaamse collega-moeders:  gemiddeld 29,1 jaar, de hoogste leeftijd in het land.

Typisch voor Brussel is ook het relatief hoge aantal vrouwen die op hun veertigste nog moeder worden – ongeveer drie procent ten opzichte van één procent in Vlaanderen. 

Tekort aan opvang in de hoofdstad

Kinderen maken is één zaak, de kroost nadien opvangen een andere. En zeker in Brussel, met zijn gebrekkige capaciteit aan voorschoolse voorzieningen. Het aantal crèches en kinderdagverblijven slonk er in een korte tijdsspanne van 270 naar 256. Vooral zelfstandigen geven er de brui aan of stappen over naar het Franstalige net, waar de eisen om erkend te worden minder streng zijn.

Vlaanderen doet op dat vlak veel beter. Zo breidde het aantal plaatsen fors uit van 75.857 naar 82.207, deels te verklaren door het gat in de markt: zelfstandige kinderdagverblijven.

 

Kansarmoede bij kinderen stijgt in Vlaanderen

Kansarmoede blijft een probleem. Hoewel dat cijfer de afgelopen drie jaar lichtjes daalde, wordt nog steeds twintig procent van de Brusselse jongeren geboren in een gezin met werkloze ouders die kampen met financiële problemen, en slechte, gebrekkige huisvesting.

Maar Vlaanderen kent in dezelfde periode een stijging van de kansarmoede: een gestage groei van 8,6 procent naar 10,5. Als grote schuldige wijzen armoedeorganisaties naar de economische crisis.

 

Meer kinderen van vreemde origine

De kinderpopulatie verkleurt. Zowel het aantal Aziaten als het aantal baby’s van Maghrebijnse afkomst in de voorbije jaren stelselmatig toegenomen, vooral dan in de hoofdstad. In het Vlaams gewest zijn er merkelijk meer moeders die afkomstig zijn uit Afrikaanse landen.

Dat heeft uiteraard ook een impact op de taal die de vrouwen met hun kinderen spreken. In Brussel neemt het Frans toe, net als het Engels en Duits. Meer zelfs dan het Berbers, dat evenwel goed blijft voor een derde van het totaal.

In Vlaanderen spreekt nog 75 procent van de moeders Nederlands. Dat percentage lag drie jaar terug nog enkele punten hoger.