Norm voor luchtkwaliteit al 36 dagen overschreden

Roeselare neemt maatregelen om fijn stof te beperken

Hoewel het jaar amper halfweg is, werd de Europese norm voor fijn stof al overschreden in de haven van Roeselare. Er hing dit jaar al 36 dagen te veel fijn stof in de buurt. Het stadsbestuur neemt maatregelen.

Milieuambtenaar Martine Lakiere in de havenzone. ‘Met een actieplan en in overleg met de bedrijven proberen we de situatie te verbeteren.’
Milieuambtenaar Martine Lakiere in de havenzone. ‘Met een actieplan en in overleg met de bedrijven proberen we de situatie te verbeteren.’ mty


De Europese richtlijn over luchtkwaliteit bepaalt er dat er gemiddeld niet meer dan 50 microgram fijn stof per kubieke meter in de lucht mag zitten. In de loop van een kalenderjaar mag die richtwaarde ...

Aangeboden door onze partners

Niet te missen