‘Ook begeleiding jonge moeder kost geld’
Foto: Photo News

Het terugbetaalde verblijf op de kraamafdeling valt niet zomaar te vergelijken met andere landen, stelt minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx (PS). Zo zijn de ambulante zorgen voor jonge moeders in het buitenland volgens haar vaak beter ontwikkeld.

Het artsensyndicaat BVAS greep de bevalling van de Britse hertogin Kate Middleton aan om te pleiten voor een daling van het aantal terugbetaalde dagen op de kraamafdeling. Volgens ondervoorzitter Marc Moens zou een dag minder 33 miljoen euro per jaar kunnen opleveren.

Dat voorstel ligt al op tafel binnen de task force die op zoek is naar extra besparingen in kader van de begroting, zo bevestigt het kabinet van de minister. Maar de minister neemt voorlopig geen standpunt in over de kwestie.

Wel stipt haar kabinet aan dat de vergelijking met het buitenland niet zomaar opgaat. Zo is het Belgische gemiddelde inderdaad hoog voor probleemloze bevallingen, maar zijn de ambulante zorgen voor moeders en borelingen wel meer ontwikkeld in het buitenland.

Sleutelt men dus aan het ziekenhuisverblijf, dan zal ook moeten worden nagegaan of er geen bijkomende ambulante diensten nodig zijn. En dat heeft ook zijn kostprijs. Daar wees Daniel Devos van Zorgnet Vlaanderen gisteren ook op.

Daarnaast moet ook rekening gehouden worden met de bevoegdheidsverdeling in ons land én met de sociale dimensie van moeders die thuiskomen, klinkt het nog.