Nationale Loterij: ‘Volstrekt in regel’
Foto: BDW

In een reactie op de huiszoekingen door de mededingingsautoriteiten zegt de Nationale Loterij ‘volstrekt in regel te zijn’. Het bedrijf zegt wel optimaal mee te werken met de onderzoekers.

De Nationale Loterij bevestigt de huiszoekingen die er zijn gekomen na klachten van concurrenten over ‘Scooore’, waarmee op voetbalwedstrijden kan worden gewed. Volgens het bedrijf gaat het om een normale procedure, en wordt ‘in alle sereniteit, vertrouwen en transparantie op een optimale manier’ meegewerkt met de mededingingsautoriteiten. De onderzoekers kregen toegang tot alle nodige informatie.

De Nationale Loterij herinnert er nog aan dat haar komst op de markt van de sportweddenschappen kadert in haar opdracht als openbare dienst en kanalisatieopdracht van het spel in België, zoals bepaald in de wet en het beheerscontract. Overigens is de Nationale Loterij onderworpen aan dezelfde wetgeving als de private operatoren. ‘Ze volgt dezelfde regels en procedures’, luidt het in een reactie.