Vrouwen meer geëngageerd dan mannen
Foto: jobat.be
Uit een studie van het onderzoeksbureau Gallup blijkt dat vrouwen lichtjes meer geëngageerd zijn op werkvlak dan mannen. 33 procent van de vrouwelijke werknemers voelt zich actief betrokken bij het werk, tegenover 28 procent van de mannen.

De studie van Gallup toont aan dat Amerikaanse werknemers in drie verschillende groepen onder te verdelen zijn. Een derde van de voltijdse werknemers is 'actief geëngageerd'. Deze werknemers zijn toegewijd en begaan met hun werk en de organisatie. Meer dan de helft (52 procent) is daarentegen 'niet geëngageerd', wat wil zeggen dat ze gevoelsmatig niet betrokken zijn bij hun werk. Ze brengen hun werkdag al slaapwandelend door en steken tijd, maar geen energie en passie in hun job. Een overige 18 procent van de Amerikanen is er erger aan toe en blijkt 'actief niet geëngageerd'. Ze belemmeren hun eigen productiviteit en saboteren zelfs de verwezenlijkingen van hun geëngageerde collega's.

Opmerkelijk: de studie wijst uit dat vrouwen meer werkengagement vertonen dan mannen. Ondanks een blijvende genderongelijkheid op vlak van aanwerving, loon en promotie vond Gallup een klein, maar statistisch significant verschil tussen de betrokkenheid van mannelijke en vrouwelijke werknemers. Zo voelt 33 procent van de ondervraagde vrouwen zich 'actief' geëngageerd, tegenover 28 procent van de mannen.

>

>

>

>