N-VA: ‘De Coninck ontvlucht verantwoordelijkheid’
Foto: Photo News

Minister van Werk Monica De Coninck schuift haar falend tewerkstellingsbeleid door naar de regio’s. Zo reageert N-VA-Kamerlid Zuhal Demir op het interview van de minister in De Morgen.

De minister haalde fors uit naar arbeidsmarktbemiddelaar VDAB in verband met de 40.000 vacatures voor knelpuntberoepen. ‘Ik kan me niet voorstellen dat wanneer je inspanningen levert, je die jobs niet ingevuld krijgt’, zei ze. Volgens haar is het een kwestie van activering, zeker bij de meest kwetsbare groepen die om begeleiding en opleiding vragen. ‘Activeren is een taak van de regio’s.’

De Coninck negeert de structurele problemen, vindt Zuhal Demir. ‘Ons arbeidsmarktbestel is gericht op de bescherming van wie het geluk heeft een job te hebben. Denk maar aan de strikte ontslagbescherming, de automatische loonindexering, de relatief hoge minimumlonen in een aantal sectoren, ...’

Dat heeft volgens haar een structureel lage werkzaamheidsgraad en een sterk gesegmenteerde arbeidsmarkt met relatief goed beschermde werkenden als resultaat. ‘Maar voor wie wil instappen op de arbeidsmarkt, creëert dat haast onoverkomelijk hoge drempels.’

De enige uitweg is volgens het Kamerlid een modernisering van het arbeidsrecht en een verlaging van de lasten op arbeid.