‘Bedrijven betalen 40 miljoen euro voor geschrapte carensdag’
De regering en de sociale partners bij de bekendmaking van het compromisakkoord over het eenheidsstatuut Foto: BELGA

Het kostenplaatje voor het afschaffen van de eerste onbetaalde ziektedag voor arbeiders bedraagt 56 miljoen euro per jaar. De bedrijven zouden 40 miljoen euro bijdragen, de overheid de rest. Dat schrijft De Tijd op basis van berekeningen die SD Worx maakte.

vanaf 1 januari 2014 wordt de carensdag, de eerste ziektedag waar veel arbeiders tot nog toe geen loon voor ontvingen, afgeschaft. Dat was één van de voornaamste beslissingen in het compromisakkoord over het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden dat twee weken geleden werd overeengekomen tussen de regering en de sociale partners.

SD Worx hield een steekproef en berekende op basis daarvan de totale kostprijs van de carensdagen op 56 miljoen euro. Uit de cijfers van het sociaal secretariaat blijkt dat er vorig jaar 101.038 niet-betaalde eerste ziektedagen genoteerd werden in ons land. De overheid zou 16 miljoen euro voor haar rekening nemen, maar het overgrote deel moet bijgedragen worden door de ondernemingen.

Eerder werd gewag gemaakt van een totale kost van 600 miljoen euro voor de geschrapte carensdag. Dat bedrag werd door minister van Werk Monica De Conicnk (SP.A) echter al als ‘schromelijk overschat’ afgedaan.