Carrièrevrouwen: 3 mythes ontkracht
Foto: jobat.be
In haar boek 'The XX Factor: How Working Women are Creating a New Society' haalt Alison Wolf, econoom en hoogleraar overheidsmanagement aan King's College London, een aantal mythes over carrièrevrouwen onderuit. Welke veronderstellingen zijn volgens haar onwaar?

In haar boek bestudeert Alison Wolf de relatie tussen onderwijs en de arbeidsmarkt om zo een beter zicht te krijgen op de huidige realiteit rond vrouwen en werk. Wolf is in dit boek vastberaden om een aantal mythes die heersen rond werkende vrouwen te ontmaskeren. "Wat mensen denken dat momenteel aan het gebeuren is, komt niet overeen met de feiten", zegt ze.

Met een breed scala aan sociologische, gender-, arbeidsmarkt- en demografische onderzoeken doorstreept Wolf een aantal algemeen gekoesterde overtuigingen. Zoals …

Carrièrevrouwen onderbreken hun loopbaan voor kinderen

Carrièrevrouwen hebben gemiddeld slechts één of twee kinderen en dit op late leeftijd. "Statistieken tonen aan dat slechts weinig hoogopgeleide vrouwen hun loopbaan onderbreken wanneer ze mama worden. Vele (toekomstige) werkende moeders nemen maar weinig tijd vrijaf, omdat ze ervan overtuigd zijn dat uitgebreid zwangerschapsverlof nemen een risicovolle strategie is", aldus Wolf.

Opkomst van de 'huisvaders' die ambitieuze vrouwen ondersteunen

Mannen die de carrière van hun vrouw ondersteunen als huisvader en voor de kinderen zorgen is een vaak besproken, maar statistisch bekeken marginaal fenomeen. De meeste 'elitevrouwen' trouwen met een man die zich op hetzelfde niveau bevindt. "Carrièrevrouwen willen niet de enige verantwoordelijkheid voor de kinderen dragen en ze zoeken dus een partner die ook een goede, betrouwbare en probleemoplossende vader kan zijn."

Werkende ouders verwaarlozen hun kinderen

Volgens haar spenderen werknemers vandaag aanzienlijk meer tijd met hun kinderen dan vorige generaties deden. Tijd doorbrengen met kinderen is volgens Wolf de beste manier om nakomelingen de beste kansen te geven op de arbeidsmarkt. Een goede opleiding voor hun kinderen kunnen geven, blijkt belangrijk voor carrièrevrouwen.

>

>

>

>