IJkingsproef Pascal Smet onder vuur
Elisabeth Meuleman (Groen). Foto: Lisa Van Damme; LVD

Als het van Onderwijsminister Pascal Smet (SP.A) afhangt, komt er een ijkingsproef bij de start van de hogere studies. ‘Smet komt terug op gemaakte afspraken’, reageert Groen in een persbericht. ‘Als het alleen een examen is, gevolgd door het koudweg meedelen van het resultaat, dan hoeft de ijkingsproef van minister Smet niet’, vindt Anke Van den Bergh van de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS).

Donderdag kondigde Vlaams minister Smet (SP.A) in het Vlaams parlement aan dat hij een ijkingsproef wil invoeren voor wie hoger onderwijs wil volgen. Voor Groen is het ‘onbegrijpelijk’ dat de minister daar ‘amper twee weken na de lancering van het masterplan' mee voor de dag komt. 'Het is essentieel dat de studieoriëntering wordt georganiseerd tijdens het secundair onderwijs’, vindt Vlaams fractieleidster Elisabeth Meuleman.

'Ofwel kent Smet de inhoud van het masterplan niet, ofwel komt hij terug op de gemaakte afspraken', klinkt het bij Groen. 'In het masterplan staat heel duidelijk dat deze proef ruim voorafgaand aan de instap in het hoger onderwijs moet worden afgenomen, en als onderdeel van een globaal begeleidingstraject.'

Motivaties en interesses

Op zich vindt Meuleman de ijkingsproef 'een goed voorstel, op voorwaarde dat ze vroeg genoeg wordt georganiseerd. Wij hebben in het verleden al gepleit voor de invoering van een ‘studiekompas’', dat volgens groen tijdens het vijfde jaar van het humaniora past en 'ook naar motivatie en interesses' zou moeten peilen.

Meuleman peilt er ten slotte nog op de ijkingsproef geen oplossing zal bieden voor de problemen waar het secundair onderwijs mee te kampen heeft. ‘Ik herhaal dat het masterplan veel te vrijblijvend is en de bestaande problemen niet zal oplossen. Integendeel, het risico bestaat dat de ongelijkheid in de toekomst zal versterken.’

Oriënteringsbeleid

Ook de Vlaamse Vereniging voor Studenten (VVS) heeft eigen ideeën over het voorbereiden van afstuderende middelbareschoolstudenten, en stelt verschillende evaluatiemomenten tijdens de middelbare studie voor. ‘VVS ijvert voor een oriënteringsbeleid vanaf het middelbaar, eerder dan voor één proef vlak voor hogere studie’, zegt voorzitter Anke Van den Bergh.

De studentenvereniging wil twee oriëntatiemomenten, op het einde van de tweede graad, en op het einde van het secundair onderwijs. De eerste proef peilt naar de interesses van leerlingen. De tweede proef test interesses, maar ook vaardigheden en competenties voor het hoger onderwijs. ‘De proeven vormen aanknopingspunten voor opvolgingsgesprekken. Daarin worden de resultaten van de proef besproken met de leerling en er wordt gepeild naar motivatie en vaardigheden. Het CLB moet instaan voor het afnemen van deze proeven en een professionele begeleiding verzekeren.’

VVS benadrukt dat de testen zeker niet bindend mogen zijn voor de keuze in het hoger onderwijs. ‘Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor hun studiekeuze en aan die vrijheid mag niet getornd worden’, vindt men.