“Het is niet nodig om meteen moord en brand te schreeuwen over de krachtenbundeling van de uitgevers Concentra en Corelio in Het Mediahuis”, zegt UA-professor mediastudies Hilde Van den Bulck.

“Wat is immers het alternatief? Titels die verdwijnen, of die aan een buitenlandse groep verkocht worden?” Van den Bulck ziet de samenwerking dan ook als een poging van de uitgeefgroepen om hun toekomst veilig te stellen.

“Het is geen geheim dat de kranten het financieel moeilijk hebben”, zegt Van den Bulck. “Dat uitgeefgroepen samenwerkingen opzetten, is dan ook niet onlogisch. Zo verkrijgen ze een schaalvoordeel.”

Naast schaalvoordeel zal Het Mediahuis onvermijdelijk ook werken aan rationalisering. “Vermoedelijk zal daartoe eerst bij de ondersteunende diensten gekeken worden. Mogelijk volgt daarna ook de redactie.”

Voor de redactionele afhankelijkheid ziet de communicatiewetenschapster geen grote implicaties. “De uitgevers hebben er geen belang bij dat de verschillende titels op elkaar gaan lijken. De lezers van Het Belang van Limburg hebben bijvoorbeeld een ander profiel dan die van Het Nieuwsblad.”

Toch vermoedt Van den Bulck dat door de samenwerking de kranten van de nieuwe groep bepaalde stukken van elkaar zullen overnemen. “Dat hebben we ook bij andere samenwerkingen tussen uitgeefgroepen gezien. Of dat ook een inbreuk vormt op de redactionele onafhankelijkheid, hangt af van hoe breed je dat definieert. Als een bepaalde krant beter thuis is in een bepaald thema dan een andere krant, dan is het maar normaal dat de inhoud daarover wordt overgenomen. De Standaard en Het Nieuwsblad wisselen nu ook al sommige stukken uit.”