‘Klokkenluider’ Europees parlement: ' Verzekering betaalde kosten'
Daniël van der Stoep met GeenStijl-reporter Tom Staal

Europarlementslid Daniël van der Stoep, die eerder deze week de royale vergoedingen van zijn collega’s aan de kaak stelde, zou volgens KRO Reporter ook zelf geen onbesproken staat van dienst hebben als het op vergoedingen aankomt. Van der Stoep ontkent dat hij iets verkeerd of onethisch zou gedaan hebben.

Van der Stoep trok met een cameraploeg van GeenStijl naar Straatsburg en Brussel, om daar aan te tonen hoe de Europarlementsleden allerlei vergoedingen op te strijken voor ogenschijnlijk weinig inspanningen.

Het Nederlandse tv-programma KRO Reporter boog zich echter over Van der Stoep zelf en kwam tot merkwaardige conclusies. Zo zou de man zelf een auto-ongeluk veroorzaakt hebben met 5 keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed. Daarna volgde hij een ontwenningskuur en de rekening - een fikse 24.500 euro - daarvan zou hij ook aangegeven hebben bij het Europees parlement.

Tegenwoordig zetelt Daniël van der Stoep als niet-fractiegebonden lid in het Europarlement, maar vroeger maakte hij deel uit van de PVV-fractie, de partij van Geert Wilders. En ook die partij zou boter op het hoofd hebben. Volgens KRO Reporter diende de PVV vorig jaar in Brussel een rekening in voor een studie over Nederland en de eurozone. Maar dat onderzoek was bestemd voor de nationale partij, terwijl de Europese regels niet toelaten dat dergelijke subsidies naar nationaal doeleinden gaan. Toch werd de dertienduizend euro door het Europees Parlement betaald.

De zaak is des te merkwaardiger omdat partijleider Wilders zich al meermaals laatdunkend uitliet over de ‘geldverkwisting in Europa’ en bij herhaling heeft gezegd dat de PVV ‘geen cent subsidie’ ontvangt.

Van der Stoep reageert woedend op de aantijgingen. 'Ik heb helemaal géén kosten ingediend bij het Europees Parlement voor die kuur', zegt hij. 'Het gaat om medische kosten, die zijn terugbetaald door de zorgverzekering die de personeelsleden van het Europees Parlement allemaal hebben. Iedereen die in het ziekenhuis belandt, geeft die factuur aan bij de zorgverzekering van zijn werkgever. Dat heb ik ook gedaan voor die kuur: de zorgverzekering heeft de medische kosten betaald van dat verblijf, ik de rest. Maar van fraude of onethische praktijken is hoegenaamd geen sprake.'

Ook Bart Staes, krijgt een veeg uit de pan. Die had de zaak in het journaal op de VRT ter sprake gebracht. In een mail aan Staes legt Van der Stoep omstandig uit dat hij geen vergoeding kreeg voor de gevolgde kuur, maar de rekening van het ziekenhuis doorstuurde naar het afwikkelingsbureau - zoals de regels van de zorgverzekering bepalen. 'Het enige correcte wat het heb gezegd, is dat er ooit een rekening van 24.500 euro is geweest. De rest is volomen uit je eigen brein ontsprongen', aldus Van der Stoep.