Kan ik mijn inwonende ouders ten laste nemen?

Mijn schoonmoeder is bij ons komen inwonen. Zij heeft een pensioen van 1.100 euro netto per maand. Kan ik haar ten laste nemen?

Opdat een persoon fiscaal als ‘ten laste’ van een belastingplichtige zou kunnen worden beschouwd, moeten volgende voorwaarden vervuld zijn:

deel uitmaken van het gezin van de belastingplichtige(n) op 1 januari van het aanslagjaar (dus op 1 januari 2015);

Dit wil zeggen dat de persoon ten laste werkelijk en op bestendige wijze met de belastingplichtige moet samenwonen. De vraag of ouders (ascendenten) deel uitmaken van het gezin moet geval per geval beoordeeld worden, aan de hand van het geheel van de feitelijke omstandigheden. De inschrijving in het bevolkingsregister is hierbij slechts één element.

niet bezoldigd worden door de belastingplichtige(n);

Deze voorwaarde stelt in het geval van tenlasteneming van een bejaarde ouder meestal geen probleem.

persoonlijk geen nettobestaansmiddelen gehad hebben die bepaalde grenzen overschrijden;

Om ten laste te zijn, mag een ouder niet meer dan 3.110,00 EUR (aanslagjaar 2015) aan persoonlijke nettobestaansmiddelen hebben.

Pensioenen en renten van ouders tot een bedrag van maximum 25.030 EUR per jaar worden echter niet als bestaansmiddelen beschouwd voor de voor de beoordeling van dit maximumbedrag.

25.030 EUR is een brutobedrag. Om de nettobestaansmiddelen vast te stellen, worden de ontvangen pensioenen en renten eerst verminderd met 25.030 EUR. Het saldo wordt vervolgens beperkt tot 80 %.

Met deze regeling heeft de regering een fiscale stimulans willen geven voor de belastingplichtigen die hun ouders of broers of zussen van 65 jaar of ouder in hun gezin opvangen, zelfs indien die personen eigen inkomsten verkrijgen.

een bepaalde verwantschap hebben met de belastingplichtige.

Tot de personen die fiscaal ten laste genomen kunnen worden, behoren naast de kinderen, onder meer ook de ouders en de broers en zussen. Zijn zij 65 jaar of ouder, dan geven zij zelfs recht op een verhoogde toeslag op de belastingvrije som.

Als aan al deze voorwaarden voldaan is, kan de ouder als ten laste beschouwd worden. Per ouder ten laste die de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, hebt u recht op een toeslag op de basisbelastingvrije som van 3.000,00 EUR (aanslagjaar 2015). Het aantal ouders ten laste moet vermeld worden in code 1043-24. Heeft de ouder ten laste een zware handicap, dan wordt deze voor twee geteld en wordt de toeslag verdubbeld.

De experts van Wolters Kluwer beantwoorden dagelijks een vaak voorkomende belastingvraag die lezers ons gesteld hebben.