N-VA ontgoocheld over vakbondsreactie rond voorstellen sociaal overleg
Foto: Photo News

N-VA-ondervoorzitter Ben Weyts reageert ontgoocheld op de vakbondskritiek op de N-VA-voorstellen voor het sociaal overleg. De N-VA wil het zwaartepunt van het sociaal overleg verleggen naar de werkvloer op de bedrijven zelf, maar volgens ACV en ABVV is dat geen goed idee. “Het vertrouwen van de vakbondstoppen in hun eigen mensen is bedroevend”, zegt Weyts.

“Wij willen de inspraak van de vakbondsleden vergroten door hen zeggenschap op de werkvloer te geven. Door hen zelf mee te laten beslissen en onderhandelen over hun loon- en arbeidsvoorwaarden. Zij krijgen in dit systeem een stem, terwijl zij in het huidige systeem enkel een opgedrongen akkoord kunnen aanvaarden. Maar blijkbaar zijn de vakbonden bang dat hun leden zouden slagen, waar zij al jaren falen: met name in het sluiten van werkbare akkoorden over loonafspraken en arbeidsvoorwaarden”.

De vakbonden zijn er ook niet over te spreken dat de N-VA de automatische loonindexering wil laten uitdoven. Volgens de bonden brengt dat de koopkracht in gevaar. Weyts is het niet eens met die kritiek. “Het systeem van automatische loonindexering ontwricht onze arbeidsmarkt. als we dat niet aanpassen, zijn we jobs naar het buitenland aan het belasten”, zegt de N-VA-ondervoorzitter.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig