De Griekse regering heeft volledig autonoom beslist om de openbare omroep ERT te sluiten. De Europese Commissie kan er alleen akte van nemen en heeft zelf “niet om de sluiting gevraagd”. Dat heeft Europees commissaris voor Economische en Monetaire Zaken Olli Rehn woensdag gezegd in het Europees Parlement.

De Griekse regering wil de audiovisuele sector reorganiseren en besliste daarom ERT uit de ether te halen en ongeveer 2.900 medewerkers de laan uit te sturen. Later zou een meer efficiënte omroep met een 1.000-tal werknemers een doorstart moeten maken.

De Europese Commissie, die met de ECB en het IMF (samen de trojka) aan de basis ligt van het economisch hervormingsprogramma in Griekenland, geeft aan de beslissing van Athene te begrijpen. “Dit moet gezien worden in de context van de grote en noodzakelijke inspanningen die de autoriteiten ondernemen om de Griekse economie te moderniseren”, luidt het. “De Commissie stelt het mandaat van de Griekse regering om de publieke sector te beheren niet in vraag.”

Rehn en zijn collega’s tonen begrip voor de moeilijke situatie waarin de ERT-medewerkers zich nu bevinden. “De Commissie hoopt dat de aangekondigde ontslagen zullen gebeuren in overeenstemming met het wettelijk kader dat hier van toepassing is.”

Tot slot benadrukt de Commissie dat publieke omroepen integraal deel uitmaken van de Europese democratie en belangrijk zijn voor pluralisme in de media, mediavrijheid, de kwaliteit van media en de uitdrukking van culturele diversiteit.