Hoe zit het met bijverdienen na het pensioen?
Foto: PhotoNews
Naast mijn pensioen verdien ik nog wat bij. Maar op de 1.240 euro die ik verdien moet ik 661 euro aan de belastingen betalen. Dat is een grote tegenslag en ontneemt me de moed ermee verder te gaan. Is er een manier om een dergelijke zware belastingvoet te vermijden?

U moet een onderscheid maken tussen de regels die bepalen hoeveel u mag bijverdienen naast uw pensioen en de fiscale behandeling ervan.

Eerst en vooral moet u nagaan of en hoeveel u mag bijverdienen naast uw pensioen. Deze regels worden bepaald door het socialezekerheidsrecht. Sinds begin 2013 zijn de regels versoepeld en mag u meer bijverdienen, zonder dat u uw recht op uw pensioen verliest. Vanaf uw vijfenzestigste mag u nu onbeperkt bijverdienen, als u op het moment van uw pensionering een loopbaan van 42 jaar heeft gehad.

Als u nog geen 65 bent zijn er grensbedragen waaraan u zich moet houden: die hangen ondermeer af van uw kinderlast, en of u zelfstandige of werknemer bent. Als u het grensbedrag overschrijdt met 1 tot 25 % wordt uw pensioen verminderd, als u het grensbedrag met meer dan 25 % overschrijdt, wordt uw pensioen geschorst.

Pas in tweede instantie gaan we naar de fiscale behandeling kijken van wat u bijverdiend heeft. Het bedrag dat u verdiende blijft onder de grensbedragen, dus dat is geen probleem. Het was de bedoeling van de regering om gepensioneerden meer de kans geven om bij te verdienen. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat gepensioneerden op deze bijverdienste geen belasting zouden moeten betalen.

Uw bijverdienste is immers een beroepsinkomen. Dat wil zeggen dat u er op belast zal worden zoals andere werknemers (bezoldigingen) of zelfstandigen (winsten of baten) op hun inkomen worden belast. Dit betekent anderzijds ook dat u wel uw beroepskosten kan aftrekken van uw bijverdien-inkomen.

De experts van Wolters Kluwer beantwoorden dagelijks een vaak voorkomende belastingvraag die lezers ons gesteld hebben.