Hoe vermijd ik dubbele belasting op buitenlandse inkomsten?
Foto: IMAGEGLOBE

Ik heb tijdelijk in een ander EU land gewerkt, en daar reeds belasting (voorafhouding) op mijn loon betaald. Hoe vermeld ik dat op mijn aangifte? Bestaat er een risico dat ik dubbel belast word?

Voor de belastbaarheid van lonen ontvangen door Belgische inwoners, maakt het in principe niet uit of ze van Belgische of buitenlandse oorsprong zijn. Ook het loon dat u in het andere EU-land heeft verdiend, moet u dus in België nogmaals aangeven. Zelfs al heeft u er in het land waar u werkte al eens belastingen op betaald. Daarvoor bestaat geen aparte code, u geeft dat inkomen aan in 'Vak IV, Wedden, lonen,...A. Gewone bezoldigingen'.

Er bestaat dus een risico op dubbele belasting. Maar daar zijn wel oplossingen voor. België heeft met veel landen (waaronder alle landen van de EU) verdragen afgesloten ter vermijding van dubbele belastingen. In die verdragen wordt er ondermeer afgesproken welk land een bepaald inkomen mag belasten: de bronstaat - het land waar de ’bron’ van het inkomen ligt (bv. het land waar u gewerkt heeft, het land waar een onroerend goed gelegen is) of de woonstaat – het land waar de belastingplichtige, de genieter van het inkomen woont.

De algemene regel stelt dat het land waar u gewerkt heeft, mag belasten. In principe is het andere EU-land dus bevoegd. Toch moet u het buitenlandse inkomen aangeven. België zal vervolgens (op basis van haar internationale verplichtingen) maatregelen nemen, zodat u uiteindelijk niet dubbel belast wordt.

België doet dat door bezoldigingen uit landen waarmee we een verdrag hebben afgesloten, vrij te stellen met progressievoorbehoud. Dat wil zeggen u betaalt er bij ons geen bijkomende belasting meer op. Maar om te bepalen welk tarief u verschuldigd bent op uw Belgische loon en uw andere Belgische inkomsten, worden de buitenlandse inkomsten toch meegerekend, zodat deze inkomsten wel in een hogere progressieve schijf belast worden. Of beter gezegd: u wordt in dezelfde schijf belast, als wanneer deze buitenlandse inkomsten ook Belgische inkomsten zouden zijn geweest.

Als u uw buitenlands loon heeft verworven in een land waar België geen verdrag mee heeft, gelden er andere regels: België zal dan wel belasten, maar de belasting die er voor verschuldigd is, wordt verminderd tot de helft. In dit geval betaalt u dus wel dubbele belasting.

De experts van Kluwer beantwoorden dagelijks een vaak voorkomende belastingvraag die lezers ons gesteld hebben.