Klimaatrapport: ’Zonder ingrijpen stijgt temperatuur sterk’
Foto: AFP

Overheden moeten drastische maatregelen nemen om de temperatuurstijging tot maximaal 2 graden te beperken. Dat was destijds als doelstelling vooropgesteld, maar dat doel is inmiddels ver uit het zicht geraakt, schrijft het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in een rapport.

De uitstoot van het broeikasgas CO2 is in 2012 gestegen tot een recordhoogte van 31,6 gigaton (1 gigaton is 1 biljoen kilo). Volgens IEA-directeur Maria van der Hoeven ‘is klimaatverandering gedaald naar de laagste regionen van de politieke prioriteiten’. ‘Maar daarmee verdwijnt het probleem niet. Integendeel.’

De weg waarop de wereld op dit moment zit, leidt eerder naar een stijging van de temperatuur met 3,6 tot 5,3 graden, aldus het IEA. Volgens het rapport is de energiesector verantwoordelijk voor tweederde van de uitstoot van broeikasgassen.

Vier maatregelen

Om het tij te keren stelt het rapport vier maatregelen voor die er voor kunnen zorgen dat de uitstoot in 2020 aanzienlijk wordt verminderd. Zo moet onder meer de bouw en het gebruik van kolencentrales worden beperkt, en moeten er gerichte maatregelen worden getroffen voor de isolatie van gebouwen, fabrieken en transportmiddelen.