Wat als ik geen loonfiche heb ontvangen?
Foto: SBR
Mijn vorige werkgever is failliet gegaan en heeft geen loonfiche afgeleverd. Hoe vul ik mijn belastingaangifte toch correct in?

Eerst en vooral: ook al hebt u geen fiches hebt ontvangen, toch moet u uw inkomen aangeven.

Wat u eerst moet doen is controleren via my minfin of de administratie al niet over deze gegevens beschikt. U logt hierop aan via dezelfde manier als op Tax-on-web, namelijk met uw elektronische identiteitskaart of via uw token. U kan ook rechtstreeks in uw elektronische aangifte (Tax-on-web) nakijken of de gegevens al zijn ingevuld.

De kans bestaat echter dat ook de fiscale administratie deze fiches (281.10) niet ontvangen heeft.

In dat geval kan u best eens contact opnemen met het sociaal secretariaat van uw vorige werkgever: zij beheren normaal alle personeelsadministratie en beschikken misschien wel over de nodige informatie. Hun contactgegevens kan u terugvinden op vroegere loonfiches.

Als ook zij niet over deze gegevens beschikken, moet u zelf aan het rekenen slaan. Beginnende van het nettoloon dat op uw bankrekening werd gestort moet u zelf uw brutoloon terug berekenen (rekeninghoudend met uw kinderlast, enz.): u kan daar op de websites van verschillende sociale secretariaten en banken een berekeningsprogramma voor terugvinden. Als u dit zelf niet ziet zitten, kan u in uw lokale belastingkantoor terecht voor hulp.

Ook voor de administratie zal controle zo niet makkelijk zijn. U moet in iedere geval bij uw aangifte een verklaring toevoegen, waarin u uw situatie uitlegt en duidelijk maakt dat u de berekeningen te goeder trouw en naar best vermogen hebt gemaakt.

Ik kan u wel gerust stellen: de door uw ex-werkgever ingehouden bedrijfsvoorheffing zal voor u steeds verrekenbaar blijven, ook al heeft die deze bedragen niet naar de Schatkist doorgestort. U zal dus niet voor zijn nalatigheid bestraft worden.

De experts van Wolters Kluwer beantwoorden dagelijks een vaak voorkomende belastingvraag die lezers ons gesteld hebben.