Het aantal zorgkundigen in de gezondheidssector is sterk gestegen. De voorbije twee jaar kwamen er bijna 19.000 bij, aldus het medisch tijdschrift De Specialist waar de VRT over bericht.

Op 31 december 2012 oefenden 411.549 personen een in België erkend gezondheidsberoep uit.  Onder deze verzamelnaam vallen huisartsen en specialisten, tandartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, vroedvrouwen, zorgkundigen, apothekers en paramedici. Maar ook: farmaceutisch-technisch assistenten, diëtisten, ergotherapeuten, audiciens en audiologen.

De grootste groepen zijn de verpleegkundigen (174.849) en de zorgkundigen (86.379). Vergeleken met 2010 is het aantal zorgkundigen met 18.920 eenheden het sterkst gestegen.

Van de 174.849 erkende verpleegkundigen oefenen er 162.387 hun beroep in België uit. Het is een overwegend vrouwelijk beroep. 87,2 procent zijn vrouwen, 12,8 procent mannen, meldt de Specialist.

Het aantal zorgkundigen is op zeer korte tijd enorm toegenomen. Onder leiding van een verpleegkundige mogen zorgkundigen verzorgende taken opnemen in rust- en ziekenhuizen. In 2010 waren er 68.902 erkende zorgkundigen -waarvan 67.459 gedomicilieerd in ons land. Eind 2012 was dit legertje met 18.920 eenheden aangegroeid en waren ze met 86.379 zorgkundigen.

Naast verpleegkundigen en zorgkundigen vormen de artsen de grootste groep. De gezondheidsberoepen met het minste aantal beroepsbeoefenaars, zo meldt de Specialist, zijn de audiologen (377), audiciens (1.212) en diëtisten (3.838).