De video wordt geladen

Bijna 75 procent van de vaders met kinderen jonger dan twintig wil meer tijd voor zijn gezin. Dat blijkt uit een enquête van de Gezinsbond, waarvan de resultaten donderdag werden voorgesteld in aanwezigheid van staatssecretaris voor Gezinnen Philippe Courard (PS).

Naar aanleiding van Vaderdag, vraagt de Gezinsbond de overheid en werkgevers om te zorgen dat vaders meer aanwezig kunnen zijn in hun gezin. Zo stellen ze beter vergoede ouderschapsverloven voor en het doorbreken van genderclichés. Uit de enquête blijkt immers dat veel vaders bang zijn dat meer tijd besteden aan het gezinsleven hun imago zou schaden, omdat van hen nog altijd wordt verwacht dat zij geld in het laatje brengen.

Staatssecretaris Philippe Courard wil werk maken van die sensibilisatie. In de herfst zou een gids voor werkgevers uitgegeven worden. “Ik streef ernaar om de combinatie van werk en gezinsleven bij vaders te bevorderen”, verklaarde hij. “De man blijkt nog steeds degene te zijn die hard moet werken en geld moet verdienen, terwijl de vrouw nog steeds wordt gezien als de verantwoordelijke voor het huishouden.”

De enquête werd uitgevoerd door de Gezinsbond en haar Franstalige tegenhanger Ligue des Familles. Zij hebben samen 1.132 werkende ouders ondervraagd met kinderen jonger dan twintig.

Daaruit blijkt dat 3 op de 4 papa’s meer tijd met hun gezin willen doorbrengen. De belangrijkste obstakels zijn geld, tijd voor zichzelf willen en imagoschade. Een opvallende kanttekening daarbij is dat 60 procent van de Nederlandstalige vaders financiële redenen aangeeft tegenover slechts 20 procent van de Franstaligen. Die eerste groep vindt het ook belangrijker om het beeld van de hardwerkende man te verwezenlijken.

Een grote tegenstelling is het feit dat bijna de helft van de vaders geen ouderschapsverlof wil nemen, maar dat 90 procent wel denkt dat het een interessante optie is. Ook daar is er weer een groot verschil tussen beide landsgedeelten, waarbij dubbel zoveel Franstalige papa’s geen ouderschapsverlof willen nemen. Slechts 70 procent van de moeders vindt het een interessante optie voor vaders.

Uit het onderzoek blijkt dat vaders wel al zover zijn dat ze hun werktijd verminderen, door bijvoorbeeld niet meer thuis te werken of uren aan te passen aan de gezinsomstandigheden. Zo geeft 70 pct aan dat hij meer aanwezig is tijdens het avondeten en gaat 40 pct de kinderen ophalen aan de school.

Volgens de vaders zorgt hun aanwezigheid voor meer sfeer in huis én voor meer gezag. De moeders vinden dan weer dat zij als koppel beter functioneren en dat het geluk van de kinderen verbetert.

En u? Vindt u als man dat u te weinig tijd heeft voor uw gezin? Reageer via de reageerknop rechtsboven.