Vlaamse regering heeft akkoord over hervorming secundair onderwijs
Geert Bourgeois, Kris Peeters, Pascal Smet en Ingrid Lieten Foto: BELGA
De Vlaamse regering is het na meer dan 20 uur onderhandelen eens geraakt over een masterplan voor het secundair onderwijs, wat 'de lat voor iedereen' hoger moet leggen. Daarmee lijkt de crisis binnen de regering afgewend.

Volgens het akkoord dat de regering dinsdagavond laat voorstelde, komt er een brede eerste graad, waar de leerlingen kennis maken met vakken uit alle domeinen (wetenschap, techniek, cultuur, talen,...) om zo hun talenten te ontdekken. Aanpassingen op het einde van het lager onderwijs moeten de overgang naar het middelbaar verbeteren. De praktische uitvoering zou wel pas beginnen in 2016, waarna nog vele overgangsjaren zullen volgen.

Om de talenten van alle kinderen maximaal tot ontplooiing te laten komen, moet deze onderwijshervorming ervoor zorgen dat het Vlaamse onderwijs tot de absolute top blijft behoren. In het nieuwe secundair onderwijs verdwijnt de hiërarchie tussen de studierichtingen. Over de kwestie is al jaren gediscussieerd en deze Vlaamse regering zette ze in het regeerakkoord. Een politiek akkoord bleef echter uit, tot dinsdagavond dus.

Schotten aso, bso, tso

In het eerste jaar komt er een pakket van 27 uur dat hetzelfde is voor alle leerlingen met daarbovenop vijf variabele uren. Sterkere leerlingen kunnen die variabele uren gebruiken voor verdieping in Latijn, techniek, wiskunde/wetenschappen, kunst, economie, Nederlands, Frans en Engels. Zwakkere leerlingen kunnen die uren gebruiken om hun kennis bij te spijkeren. De studiekeuze wordt zo op dertien jaar gebracht voor wie dat wil, al kan je ook wachten met kiezen tot je veertien jaar.

Scholen die dat willen kunnen in de tweede en derde graad de schotten tussen aso, bso en tso geleidelijk aan laten wijken. In de plaats komt dan een organisatie op basis van vijf domeinen: taal en cultuur, techniek en wetenschap, welzijn en maatschappij, kunst en creatie en economie en organisatie. Scholen die richtingen binnen een domein aanbieden - de zogenaamde domeinscholen - worden aangemoedigd, maar het wordt niet opgelegd. Het huidige systeem kan wel behouden blijven en scholen mogen zich dus ook anders profileren. Ook mengvormen blijven mogelijk.

In de lagere school komt er extra aandacht voor taal, wetenschap en techniek en zullen sterke leerlingen meer uitgedaagd, en zwakkere leerlingen meer geholpen worden. Er komen ook testen op het einde van de lagere school.

Attesten

Er komt ook een nieuwe manier van attesteren. Na het eerste jaar van de eerste graad zijn er geen B-attesten meer mogelijk. C-attesten zijn dan enkel uitzonderlijk mogelijk, op basis van uitdrukkelijke motivatie. Een A-attest kan verplichte remediëring opleggen in het daaropvolgende jaar.

Het aantal studierichtingen dat aangeboden wordt (meer dan 300 richtingen die nu bestaan), wordt drastisch gereduceerd, in nauw overleg met de arbeidsmarkt en het hoger onderwijs.

Dergelijke ingrepen vergen uiteraard heel wat voorbereiding en overleg. De praktische uitvoering ervan zou dan ook pas kunnen beginnen in 2016 en vanaf dan komen er ongetwijfeld nog een pak overgangsjaren.

Woensdagmiddag geeft de regering meer details vrij, woensdagnamiddag wordt dan tekst en uitleg gegeven in het Vlaams Parlement.


LEES DE VOLLEDIGE TEKST VAN HET ONDERWIJSAKKOORD

Wordt het onderwijs beter met de hervorming van het aso? Reageer (rechtsboven).

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig