Groen vraagt huursubsidies en maximumfactuur
Mieke Vogels (Groen).

Groen steunt de Vlaamse Huurdersbonden nadat zij aan de alarmbel trokken wegens onbetaalbare huurprijzen. De partij stelt in een persbericht voor een gereguleerde huurmarkt met richthuurprijzen en huursubsidies in te voeren.

‘Met een maximum huur factuur kan de regering de band tussen de prijs en de kwaliteit op de huurmarkt herstellen. Daarnaast kan zij zo ook het recht op wonen voor alle burgers, en dus ook de armste gezinnen, vrijwaren’, steunt Vlaams parlementslid voor Groen Mieke Vogels de oproep van de Vlaamse Huurdersbonden. ‘Het recht op wonen wordt bedreigd.’

‘Het is niet langer verantwoord om het huidige beleid gewoon verder te zetten. Groen vraagt net als de Vlaamse Huurdersbonden om actie. Zeker nu de regering meer bevoegdheden krijgt door de zesde staatshervorming, heeft zij de verantwoordelijkheid om effectief beleid te voeren’, aldus Mieke Vogels.

Ook verhuurders gebaat

Volgens het jaarverslag van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid is de stijgende huurprijs de belangrijkste reden waarom er zoveel kinderen en gezinnen in de armoede belanden. Het zijn vooral mensen met een lager inkomen die op de huurmarkt terecht komen. Maar met huurprijzen die gemiddeld 400 euro bedragen en in Vlaams-Brabant oplopen tot 700 euro wordt het recht op wonen steeds meer gehypothekeerd voor deze mensen.

Groen vraagt een gereguleerde huurmarkt met richthuurprijzen en huursubsidies. ‘Richthuurprijzen en huursubsidies zullen niet alleen de huurders, maar ook de verhuurders ten goede komen. Verhuurders die de richthuurprijzen respecteren, krijgen premies die ze kunnen investeren in hun pand. Op die manier gaat ook de kwaliteit van het huurpatrimonium omhoog, en dat is dringend nodig.’

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig