De hervorming van het secundair onderwijs is aangekondigd als het vlaggenschip van de regering-Peeters. Welke voorstellen liggen op tafel?

Studiekeuze uitstellen tot na tweede middelbaar

Minister Smet wil de studiekeuze uitstellen tot 14 jaar via de invoering van een brede eerste graad die dichter aansluit bij het basisonderwijs. Daarover groeien de opvattingen van de drie coalitiepartijen stilaan naar elkaar toe.

Voor het eerste jaar secundair zou men het eens zijn over 27 lesuren basisvorming en 5 lesuren ‘differentiatie’ (verdieping voor de sterkere leerlingen, remediëring voor wie het wat moeilijker heeft).

Wegwerken van de schotten tusen ASO, TSO en BSO

Minister Smet wil af van de ‘stigmatiserende hiërarchie’ tussen de verschillende onderwijsvormen. Ze ligt aan de basis van de beruchte waterval, waarbij leerlingen hoog beginnen en als ze niet slagen steeds meer 'afzakken'.

Over een alternatieve indeling van studierichtingen volgens belangstellingsgebieden en domeinen is er nog geen overeenstemming. Vooral de N-VA ziet dat niet zitten.

Techniek en wetenschappen in basisonderwijs

De regeringspartijen zijn het erover eens dat techniek en wetenschappen ook in de basisschool een plaats moeten krijgen. Of daarvoor ook aparte vakleerkrachten moeten komen, of ‘technologie-coaches’, daarover is er nog geen overeenstemming.

Taaltesten bij de overgang van het lager naar het middelbaar

Bij de start van het secundair onderwijs zouden leerlingen een taaltest moeten afleggen. Scholieren worden individueel geëvalueerd om te kijken of ze al dan niet extra taalondersteuning nodig hebben.

Minder studierichtingen

In de tweede en derde graad zouden minder studierichtingen moeten overblijven die beter op de arbeidsmarkt zijn afgestemd. Zo zal meer op specialistaties worden gewerkt.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in