Grimbergen stelt voorwaarden aan bouw stadion op Parking C Heizel
Foto: Photo News

Grimbergen is niet principieel tegen de bouw van een nieuw voetbalstadion op Parking C van de Heizel, maar vraagt wel dat de huidige parkeercapaciteit minstens gehandhaafd wordt, dat in de omgeving van de site een verkeersknooppunt voor openbaar vervoer gerealiseerd wordt en dat bij evenementen de nabije woonstraten worden afgezet.

Het Brusselse gewest koos dit weekeinde voluit voor parking C van de Heizel als site voor een nieuw nationaal voetbalstadion. Parking C ligt op het grondgebied van Grimbergen en het gemeentebestuur betreurt in een reactie dat ze - ondanks vroegere vragen in die zin - over deze ontwikkeling niet werd geconsulteerd.

‘Grimbergen heeft steeds gevraagd om bij de invulling van deze site rekening te houden met de draagkracht van de omgeving. De realisatie van een voetbalstadion is hiermee niet noodzakelijk strijdig mee’, aldus burgemeester Marleen Mertens (CD&V).

Grimbergen wil vooreerst het behoud van het aantal parkeerplaatsen. ‘In het licht van de ingebruikneming van de in opbouw zijnde evenementenhal, die plaats biedt aan 18.000 toeschouwers en het Brussels NEO-project, is het onontbeerlijk dat de huidige parkeercapaciteit minstens gehandhaafd blijft. Verder moet het duidelijk zijn dat Grimbergen de ordehandhaving rond dergelijke infrastructuur niet kan verzekeren en de veiligheid en rust van omwonenden gegarandeerd moet worden door woonstraten af te zetten bij sport- en andere evenementen’, aldus Mertens.

Grimbergen stelt zich ook vragen over hoe men de verkeersstromen in goede banen wil gaan leiden en vindt een verkeersknooppunt voor openbaar vervoer hierbij een absolute noodzaak.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig