Lejaeghere: ‘Er was nooit een rechtsgeldige aandelenoverdracht met Decuyper’

Yves Lejaeghere, voorzitter van voetbalclub KV Oostende, heeft via zijn raadsman Walter Van Steenbrugge gereageerd op de mogelijke overdracht van KVO-aandelen aan Patrick Decuyper, afgevaardigd bestuurder van Zulte Waregem. Lejaeghere betwist dat Decuyper nu hoofdaandeelhouder van Oostende is.

‘Dhr. Lejaeghere benadrukt dat er met dhr. Decuyper nooit een rechtsgeldige en afdwingbare aandelenoverdacht tot stand kwam’, luidt het persbericht. ‘Zij hebben dat enkel in overweging genomen en hebben desbetreffend enkel een aantal krachtlijnen en voorwaarden van een eventuele aandelenoverdracht neergeschreven en ondertekend.’

‘Een aantal van die krachtlijnen en voorwaarden zijn inmiddels achterhaald, niet uitgevoerd of zelfs onuitvoerbaar geworden, zodat ook de overwogen aandelenoverdracht onuitvoerbaar is geworden en als onbestaand moet worden beschouwd. Uiteindelijk is aan de intentie tot overdracht geen gevolg gegeven, en zijn de voorwaarden nooit geformaliseerd geworden in een effectieve overeenkomst van aandelenoverdracht.’

‘De besproken krachtlijnen en voorwaarden zijn ook nooit uitgevoerd binnen de termijnen die daarvoor waren vooropgesteld, en het ontbreken van een effectieve overdracht blijkt tenslotte ook duidelijk uit het feit dat dhr. De Cuyper zich nooit als meerderheidsaandeelhouder van de club KV Oostende gedragen of geprofileerd heeft. Bovendien zijn er nooit bijeenkomsten geweest met de andere aandeelhouders.’

‘De tekst op het “vodje papier” kan hoogstens als een begin van bewijs van een voorovereenkomst worden opgevat maar kan tegen het licht van de verdere communicatie en briefwisseling onder partijen nooit worden uitgelegd in de zin dat dhr. De Cuyper kan beschouwd worden als hoofdaandeelhouder.’