PS niet tegen verhoging pensioenleeftijd
André Flahaut (PS). Foto: BELGA

De PS is niet gekant tegen een debat over een eventuele verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd in ons land, maar vindt dat het debat door de sociale partners moet worden gevoerd. Dat verklaarde Kamervoorzitter André Flahaut zondag verklaard tijdens ‘Mise au Point’ op RTBF.

De pensioenleeftijd was tot nu toe een taboe voor de Franstalige socialisten, maar nu zou erover kunnen worden gediscussieerd. Dat verklaarde André Flahaut zondag. telde ‘Niet op politiek niveau, maar op het niveau van vakbonden en werkgevers.’

‘Terwijl hij zich een verlenging van de loopbaan in bepaalde sectoren met zware fysieke arbeid niet kan inbeelden, kan daarover worden gepraat in andere, minder zware sectoren’, liet Flahaut verstaan. Vraag is of zo’n gevoelig debat kans op slagen zou hebben, gezien de moeilijkheden die de sociale partners hebben om in bepaalde dossiers tot een compromis te komen.

Ongerust

Niettemin valt het standpunt van de partij op. Nog maar een jaar geleden wees toenmalig voorzitter Thierry Giet een verlenging van de loopbanen van de hand.

‘Een meerderheid van de Belgen is ongerust over wat hen te wachten staat als ze de pensioengerechtigde leeftijd bereikt zullen hebben. Het is dus zeker niet het moment om hun bezorgdheid te doen toenemen, maar om het vertrouwen te herstellen’, benadrukte Giet toen naar aanleiding van een voorstel van toenmalig minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne (Open VLD) om in de toekomst de pensioenleeftijd aan de levensverwachting te koppelen. ‘De werknemers hebben genoeg gegeven. Het is nu aan de grote vermogens en de hoge financiële inkomsten om bij te dragen aan de financiering van de sociale zekerheid.’