België vierde duurste EU-land voor elektriciteit

De energierekening voor gezinnen en bedrijven stijgt in Europa sneller dan in de VS en Japan. Dat is slecht voor de economie.

Een Belgisch huisgezin betaalde in de eerste helft van 2012 gemiddeld 0,23 euro per kilowattuur. Vergeleken met de 26 andere EU-landen, betaalden alleen de Denen, Cyprioten en Duitsers nog meer. In vergelijking daarmee mogen de bedrijven in België niet klagen: inzake elektriciteitsprijzen voor de industrie zit België met 0,13 euro per kilowattuur in het midden van het peloton.

Dat blijkt uit een dossiertje dat de Europese Commissie opstelde met het oog op de Europese top van volgende week woensdag. Europees president Herman Van Rompuy wil daar een debat houden over het strategisch belang van energie voor de economie.

De staats- en regeringsleiders zullen onder meer bekijken hoe ze Europa minder afhankelijk kunnen maken van de import van energie uit derde landen, om de prijs voor burgers en bedrijven zoveel mogelijk te drukken.

Want de stijgende Belgische energieprijzen maken deel uit van een Europese trend. ‘Dat komt vooral door de groeiende vraag uit groeilanden’, zeggen diplomatieke bronnen. ‘Alle economieën ondervinden er de gevolgen van. Maar de elektriciteitsprijzen bijvoorbeeld stijgen in Europa veel sterker dan in de VS en Japan.’ En dat is nadelig voor de concurrentie van de Europese bedrijven. Door de ontdekking en ontginning van schaliegas is de VS er zelfs in geslaagd om de elektriciteitskosten voor bedrijven de voorbije jaren te doen dalen, terwijl ze in Europa sterk gestegen zijn.

Om die evolutie te keren, pleit de Europese Commissie in de eerste plaats voor meer energie-efficiëntie en de verdere uitbouw van één gezamenlijke energiemarkt.