Jean-Jacques De Gucht vraagt subsidies Musical van Vlaanderen te schorsen
Foto: belga
Senator Jean-Jacques De Gucht (Open VLD) eist met onmiddellijke ingang de schorsing van de subsidies van vzw Musical van Vlaanderen. Ook N-VA-parlementslid Marius Meremans vraagt een debat rond de toekomst van musical

In een open brief aan minister van Cultuur Joke Schauvliege (CD&V) drukt Jean-Jacques De Gucht zijn verontwaardiging uit over het ondoorzichtig beleid van de organisatie van Geert Allaert. 'Ik kan niet begrijpen dat u zo blind bent voor de feiten zoals ze zich in het verleden hebben voorgedaan en zich nog steeds aan het voordoen zijn.' De Gucht verwijst daarmee naar de geldstromen tussen de gesubsidieerde vzw en andere structuren van de Music Hall Group.

De Gucht neemt geen genoegen met het antwoord dat minister Schauvliege hem gisteren in het Vlaams Parlement gaf. Op zijn vraag antwoordde de minister dat het mogelijk is om subsidies terug te vorderen als iemand de afspraken rond een project niet nakomt. Dat is in het verleden bij Musical van Vlaanderen al gebeurd met de projectsubsidie van La Bohème. 'Mevrouw de minister', schrijft De Gucht, 'geld terugvorderen dat reeds uitgegeven is van een vzw die duidelijk cashproblemen heeft, lijkt me bijzonder moeilijk zoniet onmogelijk.'

Daarom vraagt De Gucht, 'al was het maar vanuit het voorzichtigheidsprincipe', de 'gulle gift' aan deze organisaties te herzien tot er meer klaarheid is over de relatie tussen beide rechtspersonen.' 

Debat

Ook N-VA-parlementslid Marius Meremans vraagt een debat rond de toekomst van musical. 'De vraag is ook of dit (de toegekende projectsubsidie aan Musical Van Vlaanderen, red.) het budget van projectsubsidies teveel bezwaart, terwijl vele andere organisaties het met veel minder moet stellen', aldus het parlementslid.

'Het gaat ons niet zozeer om de details in dit dossier', klinkt het. 'We willen vooral constructief ingaan op de suggesties die nu vanuit het veld komen, en als cultuurcommissie kijken naar de toekomst van de Vlaamse musicalsector.'

Meremans vindt dat 'de commissie moet meedenken over de toekomstvisie voor de Vlaamse musical. Wellicht zijn de projectsubsidies niet de beste manier om deze sector te benaderen.'

Meremans vindt dat dan ook gezocht moet worden naar andere manieren. 'Daarom vragen wij een gedachtewisseling met de minister en de belangrijkste actoren uit de musicalwereld.'

Meremans zal zijn mening voorstellen in de eerstvolgende vergadering van de commissie cultuur.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig