Dedecker verliest parlementaire onschendbaarheid
Jean-Marie Dedecker (LDD) kreeg voor de stemming over zijn onschendbaarheid de tijd om zich te verdedigen. Foto: Photo News
De plenaire Kamer heeft donderdag de parlementaire onschendbaarheid van Jean-Marie Dedecker opgeheven, een gevolg van de zaak van de privé-detective die hij op Karel De Gucht afstuurde. Bij zijn verdediging in de Kamer beschuldigde Dedecker Open VLD ervan een operatie ontwikkeld te hebben om hem en zijn partij Lijst Dedecker kapot te krijgen.

Donderdagavond moest de plenaire Kamer zich buigen over de vraag van de de Antwerpse procureur-generaal Liégeois om de parlementaire immuniteit van Dedecker op te heffen. De Kamer volgde de procureur-generaal in zijn vraag. Dedecker is zijn parlementaire onschendbaarheid kwijt. 

Er waren 85 stemmen voor het opheffen van Dedeckers onschendbaarheid. 14 stemmen waren tegen. Die kwamen onder meer van Vlaams Belang, Laurent Louis, Alexandra Colen en Dedecker zelf. Tenslotte waren er nog 35 onthoudingen van N-VA, Ecolo-Groen en FDF. 

Opmerkelijk is dat Dedecker vond dat procureur-generaal Liégeois het verzoek om zijn immuniteit op te heffen, met zeer merkwaardige argumenten gesteefd heeft. 'Mijn advocaat heeft de commissie voor vervolgingen gewezen op de juridische anomalieën in het verzoek, omdat het niet de eerste keer is dat procureur-generaal Liégeois zich waagt aan de politieke sturing van gerechtelijke dossiers.'

Wat voorafging

Vijf jaar geleden stelde Dedecker privédetective Marleen Ceyssens aan om een patentonderzoek te voeren rond zijn eigen bedrijf, maar ook om om de financiële handel en wandel van Karel De Gucht (Open VLD) uit te vlooien.

De voormalige judocoach had immers opgevangen dat de toenmalige Open VLD-minister betrokken zou zijn bij de sale-and-lease-backoperatie van het gerechtsgebouw van Veurne. Dedecker wou weten of Karel De Gucht daar financieel voordeel uit gepuurd had.

Het onderzoek draaide op niets uit en Dedecker dacht dat de kous daarmee af was. 'Het onderzoek was daarmee voor mij begraven', zei Dedecker nu in de Kamer. Dit dateert van januari 2009.  

Drie maanden later dook in de media het verhaal op dat Dedecker een privédetective achter huidig Europees commissaris Karel De Gucht had aangestuurd. Het parket van Hasselt startte daarop een onderzoek tegen detective Ceyssens.

Dedecker geeft toe dat indertijd aan het contract met de detective pas 'achteraf' werd toegevoegd dat ze ook een onderzoek in verband met het gerechtsgebouw van Veurne zou voeren. Het is hier dat het probleem - het tijdstip waarop de functie van de detective werd verruimd in de richting van Karel De Gucht - voor Jean-Marie Dedecker begint. 

Het feit dat dit gegeven pas 'achteraf' aan het contract werd toegevoegd, breekt Dedecker nu zuur op. Waarschijnlijk zal Dedecker nu op de rooster gelegd worden in verband met valsheid in geschrifte.

Complot

Dedecker zelf doet heel de zaak af als een politieke en gerechtelijke afrekening. In de Kamer kreeg hij deze avond de tijd om zich te verdedigen. De grote verwachting was dat hij hierbij de Open VLD onder vuur zou nemen. En aldus gebeurde het. 

Zo werd de privédetective hem aangeraden door Guy Geens en zijn echtgenote, die toen allebei bij LDD zaten. Maar al snel keerden ze de partij de rug toe, waarop Geens het dossier via Open VLD-Kamerlid Hilde Vautmans aan Guy Verhofstadt en Karel De Gucht bezorgde.

Dedecker had het over een 'mini-Watergate', omdat het over de vernietiging van zijn partij ging. Hij benadrukte dat toen 'ineens' het dossier vertrouwelijke informatie over het gezin-De Gucht bevatte, 'hetgeen waarop ik ben afgerekend'.

Naar het belang van Geens en zijn vriendin Liesbeth Smeets in de zaak heeft Dedecker naar eigen zeggen het raden, al merkte hij wel op dat 'de aantijging dat ze 50.000 euro zouden hebben ontvangen van Open VLD om het dossier naar hen door te spelen', nooit werd onderzocht.

Het belang van de liberale partij staat volgens hem dan weer wel als een paal boven water: de groeiende populariteit van LDD en Dedecker zelf. Hij beticht de partij er dan ook van minutieus een beschadigingsplan te hebben uitgedokterd.

Dat zou dan in overleg met 'de absolute top' in de pers zijn gegooid. Dedecker stelde, op basis van processen-verbaal uit het onderzoek, dat zowel De Gucht als ex-premier Guy Verhofstadt op de hoogte waren van het plan.

 

Toekomst?

Dedecker weet niet wat zijn politieke toekomst brengt nu hem zijn politieke onschendbaarheid is ontnomen. 'Het kan vriezen of dooien', zegt hij in Villa Politica. Hij wil nu aantonen dat hij 'onterecht is behandeld in een beschadigingsoperatie'.

Uit de krant

 

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig