REACTIES. ‘Een van de beste parlementsleden van afgelopen 25 jaar’
Foto: Photo News

Vlaams minister-president Kris Peeters reageert met verslagenheid op het overlijden van voormalig Oost-Vlaams gouverneur André Denys. Voor Peeters vormt de figuur van Denys "het beste bewijs dat vriendschap ook in de politiek bestaat, over partijgrenzen heen".

"André heeft zijn hele professionele leven ten dienste gestaan van de mensen. Als gouverneur van Oost-Vlaanderen, maar ook als parlementslid en in zijn andere professionele bezigheden, voerde hij zijn taken met verve en passie uit", aldus Peeters.

"Maar bovenal was hij een heel aangename man. Hij was het beste bewijs dat vriendschap ook in de politiek bestaat, over partijgrenzen heen. In de laatste jaren heeft hij met veel moed, kracht en waardigheid tegen zijn ziekte gestreden. Hij zal erg gemist worden en ik bied zijn familie mijn diepste medeleven aan", zo stelt de Vlaamse minister-president nog.

Peeters betuigt namens de voltallige Vlaamse regering ook zijn medeleven aan de echtgenote, de kinderen, kleinkinderen en familie van André Denys.

 Termont: 'Verlies een oprechte vriend'

"André Denys zal herinnerd worden als een gouverneur die met een zeer grote inzet zeer hard gewerkt heeft om dat Oost-Vlaams gevoel op de kaart te plaatsen", aldus de Gentse burgemeester Daniël Termont. "Denys was ook iemand ook die dicht bij het volk stond. Denk maar aan zijn vele bezoeken aan al die steden en gemeenten. Maar hij was ook iemand die erin slaagde om veel moeilijke dossiers te deblokkeren, ik denk maar aan de haven, de nieuwe sluis in Terneuzen, maar ook de parkbossen die aangelegd worden.

Termont wijst erop dat André Denys in de vorige legislatuur ook voor een belangrijke toenadering zorgde tussen de deputatie en het stadsbestuur, waartussen sinds oudsher een haat-liefde verhouding was.

Daniël Termont zegt dat hij een oprechte vriend verliest. "Ik zal hem persoonlijk als een warme, geweldige man herinneren, een groot humanist en toen ik met hem de laatste jaren als burgemeester samenwerkte, bouwde ik een intense vriendschapsrelatie op. Ik verlies een oprechte vriend."

Briers: 'Oost-Vlaanderen verliest een sterk man'

Tot zijn laatste werkdag heeft Denys zich ten volle ingezet voor de bewoners van zijn Oost-Vlaanderen, zegt de huidige Oost-Vlaamse gouverneur Briers. "Hij was een heel integer man. Hij was altijd eerlijk en duidelijk met wat hij naar buiten kwam. Ik heb de voorbije maanden ook kunnen vaststellen dat hij hard gewerkt heeft. "

"Hij heeft mij veel mooie dossiers achtergelaten. We hadden een link samen via de cultuur. Hij had een heel mooi project tijdens de Gentse Feesten, Denys en Deneys. De andere Deneys was een vioolbouwer en samen organiseerden ze concerten. We hadden het plan opgevat om dat opnieuw te organiseren tijdens de Gentse Feesten en we gaan dat blijven doen." 

‘Een van de beste parlementsleden van de afgelopen 25 jaar’

“André Denys was één van de beste parlementsleden die het Vlaams Parlement de afgelopen 25 jaar heeft gekend, een voorbeeld voor velen. André was iemand die het debat opzocht, maar hij was altijd eerlijk in zijn overtuiging”, zo reageert Vlaams parlementslid Eric Van Rompuy (CD&V) op het overlijden van André Denys.

Van Rompuy en Denys hebben jarenlang samen in de Vlaamse Raad (de voorloper van het Vlaams Parlement) en het Vlaams Parlement gezeten, maar steeds als politieke tegenstrevers. “We hebben 20 jaar samen in het parlement gezeten. Ik eerst in de meerderheid en later in de oppositie. Hij eerst in de oppositie en later in de meerderheid”, aldus Van Rompuy.

De twee hebben heel wat parlementaire veldslagen uitgevochten. “André was een gedreven oppositieleider, een generalist die naar de essentie van het debat kon gaan. Het was iemand die het debat zocht. We hebben ook veel debatten gevoerd op het scherp van de snee. Na zo’n debat spraken we soms dagen niet tegen mekaar”, legt Van Rompuy uit. Dat er van die harde politieke confrontaties “niks is blijven hangen” heeft volgens de CD&V’er veel te maken met de menselijke kwaliteiten van Denys. “Het was een heel hartelijk iemand, in al zijn gedrevenheid toch altijd ontwapenend eerlijk.”

Volgens Van Rompuy was Denys een van de beste parlementsleden die het Vlaams Parlement ooit gekend heeft. “De Vlaamse Raad en het Vlaams Parlement hadden het imago van een saai parlement. André heeft er mee voor gezorgd dat er in het parlement een echte debatcultuur kwam. Hij is een voorbeeld voor velen”, klinkt het.

Dat Denys in 1999 naast een ministerpost greep, heeft hem volgens Van Rompuy “veel pijn gedaan”. “Hij trok zich terug, maar veertien dagen later zat hij terug in het parlement. Typisch André”, aldus Van Rompuy. “Dat hij achteraf toch gouverneur is kunnen worden, beschouwde hij als het mooiste geschenk dat hij kon krijgen”, besluit de CD&V’er.

Jan Peumans

Ook Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans reageert op het overlijden van André Denys. “Ik vind het spijtig dat ik hem in het Vlaams Parlement niet langer heb meegemaakt (Denys werd in 2004 gouverneur, het jaar waarin Peumans verkozen werd in het Vlaams Parlement, nvdr). Hij was een Vlaams volksvertegenwoordiger naar mijn hart, een generalist met respect voor anderen. Een hele warme en aangename man. Hij was ook een provinciegouverneur zoals we er te weinig hebben. Iemand die te midden van de mensen stond en respect had voor de mening van anderen”, aldus Peumans.

Gentse bisschop betuigt medeleven

Ook Luc Van Looy, bisschop van het bisdom Gent, betuigt zijn medeleven bij het overlijden van ere-gouverneur André Denys. "Ik denk nu vooral aan de echtgenote, familie en vrienden van ere-gouverneur André Denys en biedt hen hierbij mijn oprechte medeleven aan", aldus de bisschop in een reactie. "Uit onze samenwerking herinner ik me zijn grote verantwoordelijkheidszin en inzet voor alle medemensen."

'Bracht mensen samen in vaak moeilijke dossiers'

Oud-gouverneur Herman Balthazar, in 2004 opgevolgd door André Denys, brengt in herinnering dat Denys iemand was die mensen samenbracht in vaak moeilijke dossiers. Hij zegt dat Denys zijn job ook ten volle opnam.

Hoewel wij verschillend van achtergrond waren, was er toch een enorme continuïteit in de manier van beleven en invullen van de job. Laat ons zeggen dat hij meer sportman was en ik meer cultuurman. Maar dat heeft geen moment in de weg gestaan dat ik een gouverneur aan het werk zag die zich van 's morgens vroeg tot 's avonds laat aan het werk zette op een wijze die heel gelijkend was als ik dat twintig jaar deed."

 Reynders: 'Gedreven politicus'

Een gedreven politicus en bekwaam gouverneur, die zich voortdurend inzette voor zijn provinciegenoten. Zo herinnert minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders zich de overleden eregouverneur van Oost-Vlaanderen André Denys.

De liberale vicepremier herinnert eraan dat Denys tijdens zijn ambtstermijn de hulpverlening bij verschillende rampen coördineerde en dicht bij de mensen stond. Zo bezocht hij elke Oost-Vlaamse gemeente tijdens zijn acht jaar als gouverneur en was hij altijd bereikbaar voor de burgers van zijn provincie, aldus Reynders, volgens wie Denys zeker ook zal worden herinnerd als een warme en hartelijke man.

 Geert Bourgeois: 'Uitstekend fractieleider'

Vlaams minister Bourgeois looft Denys als parlementslid, gouverneur en als mens. "André Denys behoorde tot de kleine groep van politici die achting en waardering krijgen over alle partijgrenzen heen. (...) Zijn parlementair mandaat nam hij ernstig, zelden was hij afwezig. Als 'generalist' kwam hij in haast elk debat tussenbeide. Het maakt van hem een uitstekend fractieleider", aldus Bourgeois op zijn website.

Ook zijn ambt als gouverneur vervulde hij volgens Bourgeois "excellent en exemplair". "In minder dan zijn eerste vier ambtsjaren bezocht hij alle 65 Oost-Vlaamse gemeentebesturen", luidt het. "André Denys was een dynamisch gouverneur. Hij trad op met grote wijsheid en werkte enthousiasmerend mee aan een beter binnenlands bestuur in het algemeen en de interne staatshervorming in het bijzonder", aldus nog Bourgeois

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in