Oeso: 'België moet niet nog meer besparen'
Foto: jimmy kets
De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) ziet de Belgische economie pas opnieuw groeien vanaf 2014. Maar als de economische situatie in ons land toch opnieuw zou verzwakken, is nog meer besparen om alsnog de begrotingsdoelstellingen te halen geen oplossing, vindt de denktank. Daardoor zou de al zwakke of zelfs afwezige groei nog verder vertragen of omslaan in een recessie waarbij de werkloosheid zou oplopen en dus de binnenlandse consumptie afneemt.

De regering, zegt de Oeso, moet de bestaande besparingsmaatregelen wel onverkort toepassenen en de 'conjunctuurstabilisatoren' zoals economische werkloosheid volop laten spelen.

Daarmee wil de Oeso niet gezegd hebben dat streven naar een begroting in evenwicht niet belangrijk is. Integendeel, zegt senior economist Jens Hoj van de Oeso die het tweejaarlijkse rapport over ons land in Brussel kwam voorstellen. 'Alleen op die manier kan de hoge schuldgraad van België verlaagd worden en komt er ruimte vrij om de nu al voelbare budgettaire gevolgen van de vergrijzing op te vangen.

En in dat verband is er nog flink wat weg af te leggen. De Oeso raamt het huidig potentieel van de Belgische economie op een gemiddelde jaarlijkse groei van 1,5 procent. Maar dat kan vlot 2 procent worden als maatregelen genomen worden om de arbeidsmarkt soepeler te laten werken en de troeven van België als logistiek land beter uit te spelen. Ook in de gezondheidszorg zijn volgens de Oeso aanzienlijke besparingen mogelijk.

'Minimumlonen beperken'

De Belgische minimumlonen zijn van de hoogste onder de Oeso-landen, zegt Hoj. Daardoor zijn in ons land minder mensen productief aan de slag dan in veel andere Oeso-landen. Om daar wat aan te verhelpen pleit de Organisatie voor een beperking van de minimumlonen tot het wettelijk niveau en de hogere minimumlonen die in de loop van de jaren op sectoraal niveau overeengekomen zijn, weer af te schaffen. Zoals elk jaar krijgt ook de automatische koppeling van de lonen aan de index een veeg uit de pan.

Mobiliteit: 'Schaf fiscale voordelen bedrijfswagens af'

Wat de mobiliteit betreft vindt de Oeso het ongelooflijk dat er nog steeds geen alles overkoepelend plan is om de mobiliteit in ons land te verbeteren. Brussel en Antwerpen kampen met grotere fileproblemen dan steden als Londen, Los Angeles en Milaan. Dat heeft volgens Hoj veel te maken met de versnipperde bevoegdheiden inzake openbaar vervoer.

Treinen zijn een federale bevoegdheid, waar en wanneer bussen en trams rijden wordt bepaald door de regio's. En al die verschillende soorten vervoer moeten dan ook nog eens op elkaar aansluiten. Bovendien is de subsidiëring van dat openbaar vervoer erg ondoorzichtig en zet het vooral aan tot overconsumptie, vindt de Oeso. En dan is er nog de fiscale behandeling van bedrijfswagens. 'Te gek om los te lopen', zegt de Oeso nog net niet hardop.

De Oeso raadt ons land aan om de fiscale voordelen voor bedrijfswagens gewoon af te schaffen en daarnaast rekeningrijden in te voeren, niet enkel voor auto's, maar ook in het openbaar vervoer.

Wie tijdens de piekuren een trein wil nemen of de weg opgaat, moet dan een stuk meer betalen dan wie bereid is zich in de daluren te verplaatsen. 'Zo'n systeem bestaat al  in heel wat steden', zegt Yves Leterme, de Belgische vice secretaris-generaal van de Oeso. 'Er is niets uitzonderlijks aan.'

Gezondheidszorg: enveloppesysteem

Om de kosten van de gezondheidszorg onder controle te houden pleit de Oeso ervoor om het huidige enveloppesysteem, waarbij een ziekenhuis een vergoeding krijgt naargelang de aandoening die moet behandeld worden, uit te breiden met de erelonen van de artsen.

'Het kan toch niet', vindt de Organisatie, 'dat de factuur die uiteindelijk betaald moet worden afhankelijk is van de vraag hoeveel keer de arts het behaagd heeft je te onderzoeken.'