Farmabedrijf zwicht voor Onkelinx
Viktor en andere patiënten met aHUS kunnen opgelucht ademhalen.

In ruil voor de terugbetaling van het dure geneesmiddel Soliris, eiste minister Onkelinx een korting op de prijs ervan. Die kreeg ze. De negatieve berichten over het farmabedrijf hebben daarbij aardig geholpen.

De zevenjarige Viktor met de zeldzame immuunziekte aHUS en zijn ouders haalden gisteren opgelucht adem. Soliris wordt binnenkort terugbetaald door de ziekteverzekering. De behandeling met het geneesmiddel, die voor Viktor levensnoodzakelijk is, kost jaarlijks 250.000 euro.

Minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS) bereikte gisterochtend na taaie onderhandelingen met het Amerikaanse farmabedrijf Alexion een akkoord. Vanaf juli komt de ziekteverzekering volledig tussen voor het dure geneesmiddel. In ruil neemt het farmabedrijf tot dan de kosten voor de behandelingen van andere patiënten op zich. Verdere details over het akkoord zijn geheim. Maar volgens bronnen die de onderhandelingen van nabij hebben gevolgd, is het farmabedrijf gezwicht voor de bijkomende eisen van de minister.

Onkelinx vroeg dat Alexion de prijs van Soliris – 4.625 euro per verpakking – met 3,69 procent zou verlagen. Het farmabedrijf was aanvankelijk zelfs niet bereid om daarover te onderhandelen. Naar verluidt stemde Alexion toch met de gevraagde korting in, ook al onder druk van de aanzwellende kritische mediaberichten over het bedrijf.

De media-aandacht voor Viktor had de minister begin vorige week nog behoorlijk onder druk gezet. Maar vorige donderdag kantelde de berichtgeving in het voordeel van de minister. In de Kamer was Alexion de kop van Jut omdat het bedrijf niet bereid was te onderhandelen, en zaterdag bleek dat het bedrijf de hand had in de media-aandacht voor Viktor.

‘Dat het bedrijf me via het kind probeerde te chanteren, is ongehoord’, zegt de minister daar nu over. Alexion wilde gisteren niets kwijt over de gang van zaken. ‘We zijn blij dat er een akkoord is’, klonk het. Officieel zal de prijs van het geneesmiddel overigens amper dalen. Maar het geheime gedeelte van het akkoord vermeldt een lager bedrag: het bedrag dat de overheid zal terugbetalen. Het verschil tussen de officiële en de officieuze prijs is ‘onderhandelingsmarge’ voor het farmabedrijf en de behandelende ziekenhuizen. In de praktijk zullen de ziekenhuizen alleen het bedrag betalen waarvoor de overheid tussenkomt.

‘Steeds meer akkoorden tussen overheden en farmabedrijven zijn geheim’, zegt Raf Mertens, directeur van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg. ‘Zo voorkomen bedrijven dat overheden met grote kortingen schermen die in andere landen gelden. Daardoor zou een neerwaartse spiraal van almaar lagere prijzen ontstaan.’

opinie: Het zal je kind maar wezen.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig