Europese begrotingsonderhandelingen weer op de rails
Foto: epa

De finale onderhandelingen over de Europese inkomsten en uitgaven tot 2020 kunnen eindelijk van start gaan. Het Europees Parlement zet het licht op groen nadat de leiders van de Europese instellingen een compromis uit de brand sleepten over de verhoging van de uitgaven in het huidige begrotingsjaar.

De staatshoofden en regeringsleiders raakten het in februari eens over een meerjarenbegroting van zo’n 960 miljard euro voor de periode van 2014 tot 2020. De Europarlementsleden moeten die deal nog bekrachtigen, maar weigerden tot dusver die onderhandelingen aan te vatten.

Het halfrond eiste dat de lidstaten eerst zouden instemmen met extra geld om de begroting voor dit jaar rond te krijgen. ‘Het parlement wil verzekeren dat de Europese rekeningen voor dit jaar betaald kunnen worden’, wees voorzitter Martin Schulz op de financiering van programma’s als Erasmus en het Europees Sociaal Fonds.

Extra schijf van 7,3 miljard euro

Maandagavond raakte de patstelling doorbroken tijdens onderhandelingen tussen Schulz, Europees Commissievoorzitter José Manuel Barroso en de Ierse premier en EU-voorzitter Enda Kenny. Ze spraken af dat de ministers van Financiën volgende week zullen instemmen met een eerste extra schijf van 7,3 miljard euro.

De Ieren moeten met de overige lidstaten tegen het begin van de herfst bekijken hoe ze kunnen voldoen aan de resterende 3,9 miljard euro die volgens Barroso en Schulz noodzakelijk zijn om de rekeningen voor dit jaar te vereffenen.

De deal effent de weg voor de finale onderhandelingen over de meerjarenbegroting. Die worden op 13 mei op gang gefloten. Het Europees Parlement legt zich neer bij de verlaging van de uitgavenplafonds, maar dringt wel nog aan op meer budgettaire flexibiliteit, een herzieningsclausule en uitzicht op meer eigen Europese inkomsten. Beide onderhandelingen blijven aan elkaar gekoppeld. ‘Er zal geen akkoord zijn tot er over alles een akkoord is’, zo besloot Schulz.