'Ge zijt aan het zeveren'
Etienne Vermeersch Foto: Filip Claus
Bert Anciaux (SP.A) vindt dat de regering werk moet maken van de strijd tegen islamofobie. Professor emeritus Etienne Vermeersch is het niet eens met het voorstel van Anciaux, zo bleek maandagavond in Reyers Laat. Vermeersch stelt voor om het woord 'islamofobie' uit onze woordenlijst te schrappen.

'Het is volkomen misplaatst om individuele mensen te haten of te minachten. Maar het is iets helemaal anders om een godsdienst te bestrijden', verklaarde moraalfilosoof Vermeersch op Canvas. 'Ik ben anti-katholiek, maar niet tegen katholieke mensen.'

Anciaux voelt zich echter niet geroepen om een precieze definitie van islamofobie te geven in zijn resolutie. 'Ik heb geen enkel probleem met kritiek op een godsdienst', benadrukte Anciaux.

'Onderscheid tussen mens en systeem'

'In de Amerikaanse cultuur neemt maar 40 procent de evolutietheorie aan. De Amerikaanse cultuur heeft de doodstraf, zelfs voor minderjarigen. Die cultuur is achterlijk, zal ik ook zeggen. Wanneer ik nu zeg dat in de islamlanden maar twintig procent of minder de evolutietheorie aanneemt. Dan mag ik toch ook zeggen dat die nog meer achterlijk zijn? En volgens punt drie in uw resolutie mag ik dat niet zeggen', stelde Vermeersch.

'Kom, ge zijt aan het zeveren', ergerde Anciaux zich. 'Het is niet aan mij om te gaan bepalen of meneer Vermeersch islamofoob is. Maar ik heb het gevoel dat hij alles doet om islamofoob over te komen.'

'Je hebt een hemels genoegen om mensen te kwetsen,' meende de SP.A-politicus. 'De islam is geen mens, maar een systeem', aldus Vermeersch. 'Ik denk dat ik meer gelovige vrienden heb dan jij. Er bestaat voor mij een onderscheid tussen de mensen, die ik liefheb, en een systeem dat moet bestreden worden.'