Sinksenfoor verhuist in 2015
Als je niet echt op je centen let, kost een dag vol attracties op de Sinksenfoor gemiddeld 50euro per persoon. Foto: WAS
De Antwerpse Sinksenfoor zal ook de volgende twee edities nog plaatsvinden op de Gedempte Zuiderdokken. Dat heeft het Antwerpse stadsbestuur bevestigd. Vanaf 2015 wordt een andere plaats gezocht.

Het Antwerpse stadsbestuur is tot een akkoord gekomen met de protesterende buurtbewoners van de Gedempte Zuiderdokken om de Sinksenfoor dit jaar en volgend jaar nog op de traditionele locatie te laten plaatsvinden.

Enkele weken geleden had de rechter in kort geding na een klacht van die zes buurtbewoners nog geoordeeld dat de Sinksenfoor dit jaar niet mocht doorgaan op de Gedempte Zuiderdokken. De zes zullen nu alle gerechtelijke procedures stopzetten.

Ruimtelijk Uitvoeringsplan niet langer geschorst

Doordat de bewoners de juridische strijd beëindigen, blijft het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) nu niet langer geschorst. Dat plan zorgt voor een herbestemming van de Zuiderdokken zou herbestemmen van parkgebied naar zone van openbaar nut.

'Dit is een belangrijk signaal. We kunnen nu beginnen werken aan het nieuwe Ruimtelijk Structuurplan waarin we de Gedempte Zuiderdokken een kwaliteitsvolle invulling zullen geven', verklaarde schepen van Ruimtelijke Ordening Rob Van de Velde (N-VA).
 

Bewoners Kaaien tevreden

De bewoners van de Gedempte Zuiderdokken zouden van gedachten veranderd zijn doordat het protest tegen een verhuis naar de Scheldekaaien steeds grotere proporties aannam.

Het Kaaicomité, waarin enkele misnoegde omwonenden van de Antwerpse Scheldekaaien zich hebben verzameld, reageren verheugd op de beslissing. 'Een juridisch steekspel, met bijhorende onzekerheid voor alle partijen, kon zo voorkomen worden', klinkt het.