Laarne

Staking legt Microfibres lam

De werknemers van Microfibres Europe en Fabrics International hebben gisteren het werk neergelegd. Ze eisen duidelijkheid van het Amerikaanse management over de intentie om de afdeling basisweefsel te sluiten.

Op 11 maart jongstleden stuurde de directie van

Microfibres de intentieverklaring om Fabrics International in Laarne te sluiten. Aanhoudende financiële problemen noopten haar ertoe die afdeling die basisweefsel ...