Reacties uit de Kamer

Politiek rekent op snelle info

Met een centrale databank voor het goederenvervoer moet sneller duidelijk worden waar een goederentransport met gevaarlijk stoffen zich bevindt.

Staatssecretaris Melchior Wathelet (CDH), de ministers Jean-Pascal Labille (PS) en Joëlle Milquet (CDH), en gouverneur van Oost-Vlaanderen Jan Briers komen vandaag in de commissie Spoorveiligheid en Infrastructuur ...