CD&V-voorzitter Wouter Beke heeft de ontwerp-congresteksten voor de vernieuwing van zijn partij voorgesteld. Een opvallend voorstel is dat de partij de zomervakantie wil inkorten van negen naar zes weken.

Voorzitter Wouter Beke heeft de ontwerp-congresteksten die als basis zullen dienen voor een nieuwe visienota vandaag voorgesteld. ‘Onze ambitie is de Vlamingen zekerheid te geven door hen te versterken’, zei Beke bij de voorstelling.

Voorstellen

Een van de maatregelen die CD&V voorstelt is de inkorting van de zomervakantie met drie weken.

‘Sterke zowel als minder sterke leerlingen hebben baat bij iets minder lang weg te blijven van de schoolbanken’, staat in de tekst. De partij wil ook kleuters vanaf vier jaar verplichten om regelmatig naar school te gaan.

CD&V stelt ook voor om de statutaire benoemingen van ambtenaren te laten uitdoven en pleit voor een vereenvoudigd systeem van kinderbijslag. Zo wil de partij eenzelfde basiskinderbijslag voor elk kind, dat kan aangevuld worden met een sociale toeslag die rekening houdt met de gezinssituatie.

Ook over het woonbeleid heeft de partij de afgelopen maanden nagedacht. ‘De huidige woonbonus is niet langer houdbaar’, zegt voorzitter Wouter Beke. ‘Voor de huidige eigenaars willen we niets veranderen, maar voor nieuwe intreders moet er een gedifferentieerde woonbonus komen, die mensen onder meer stimuleert om een bestaande woning te renoveren.’

Blauwdruk

In december vorig jaar lanceerde de CD&V ‘Operatie Innesto’ om de partij op de verkiezingen van 2014 voor te bereiden. Een groep CD&V’ers moest nadenken over de invulling van het christendemocratisch gedachtegoed.

De voorlopige standpunten worden de komende maanden voorgelegd aan 30.000 mensen en zullen pas tijdens het CD&V-congres in november tot een definitief verkiezingsprogramma leiden. Maar de partij laat verstaan dat de voorstellen als een blauwdruk van de verkiezingscampagne kan worden gezien.

Reageer via de link ‘reageer’ rechtsboven.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig