Krijg je een dag verlof voor de communie van je zoon of dochter?
Foto: jobat.be
De communie of het feest van de vrijzinnige jeugd is voor je kind een belangrijke gebeurtenis. Ook jij kan dus maar beter de tijd nemen om hier een groots feest van te maken. Krijg je een dag verlof om hiervoor de nodige voorbereidingen te kunnen treffen?

Voor bepaalde familiale gebeurtenissen is het zogenaamde klein verlet in het leven geroepen: de werknemer krijgt dan een dag verlof en behoudt zijn normaal loon.

Voor de eerste communie, een privé-communiefeest of het lentefeest van je kind bestaat geen klein verlet. Voor de plechtige communie en het feest van de vrijzinnige jeugd wel. Die dag klein verlet valt samen met de dag van het feest. Wanneer het feest op een zondag, een feestdag of een inactiviteitsdag valt, mag je afwezig blijven op de activiteitsdag die onmiddellijk voorafgaat of volgt op de dag van het feest.

Het begrip activiteitsdag wordt ingevuld op ondernemingsniveau. Als een werknemer niet moet werken op de voorafgaande of eerstvolgende activiteitsdag van de onderneming, verliest hij zijn recht op klein verlet.

Dit recht op betaalde afwezigheid voor de plechtige communie of feest van de vrijzinnige jeugd geldt voor het kind van de werknemer of van zijn (of haar) echtgeno(te)ot. Het telt eveneens voor het kind van de persoon met wie de werknemer wettelijk samenwoont. Tot slot geldt het klein verlet ook voor een geadopteerd of een natuurlijk erkend kind.

>

>

>

>

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig