Alle rechten en plichten van de telewerker
Foto: jobat.be
Wie enkele dagen per week van thuis uit of vanop een andere locatie dan het vertrouwde kantoor werkt, moet daar de nodige apparatuur voor krijgen van de werkgever. Maar als telewerker zijn er ook regels waar je je aan dient te houden. Een bedrijf dat werk wil maken van telewerk, zet best een aantal zaken op een rij.

1. Waar is de baas?

Thuiswerk verschilt op een aantal vlakken van het ‘klassieke’ werken. Hoewel het om een gewone arbeidsovereenkomst gaat, werkt de werknemer op een plaats die hij zelf kiest. De werkgever is daar niet aanwezig en heeft zelfs geen toegang tot die plek, tenzij de werknemer daarmee instemt. Gezag uitoefenen wordt zo een stuk moeilijker. Nochtans is net die ‘gezagsrelatie’ een belangrijk kenmerk van de arbeidsovereenkomst.

2. Is alle apparatuur aanwezig?

De werkgever moet de telewerker de nodige ondersteuning en hulpmiddelen bieden voor de uitvoering van zijn werk, inclusief de installatie van het thuisbureau, tenzij anders overeengekomen.

3. Is het contract in orde?

De wet zegt dat er voor de aanvang van het telewerk een individueel schriftelijk arbeidscontract moet worden gesloten. Het beleid rond telewerk kan daarin opgenomen worden.

4. Wie betaalt de onkosten?

Een verplichte vermelding in het telewerkcontract betreft de onkostenvergoeding. De wet voorziet hiervoor geen minimum of maximum vergoeding. Zonder begroting in het contract en bij gebrek aan een cao hierover geldt als onkostenvergoeding een wettelijk forfait van 10 procent van het brutoloon dat betrekking heeft op de thuisarbeid.

5. Kunnen thuiswerkers overuren compenseren?

Wie thuiswerkt is (tot nu toe) niet aan de arbeidsduur onderworpen. Juridisch is er dan ook geen sprake van overuren. De werkgever is dan ook geen overloon of inhaalrust verschuldigd. Een mogelijke vorm van tijdsrapportering verandert daar niets aan.

6. Help, een ongeval!

De werkgever moet de telewerker informeren over het ondernemingsbeleid inzake veiligheid en gezondheid op de werkplek. Bestaat er een comité voor preventie en bescherming op het werk, dat moet dat hierbij betrokken worden. Interne preventiediensten hebben toegang tot de werkplek van de telewerker. Werkt die laatste in een bewoonde ruimte, dan moet een bezoek vooraf worden aangekondigd en moet de thuiswerker daarmee hebben ingestemd.

>

>

>

>

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig