Boei van één miljoen zet zeegolven om in stroom
Minister van de Noordzee Johan Vande Lanotte (SP.A) keurt de boei voor de tewaterlating. Foto: BELGA
In de haven van Oostende werd dinsdag een knalgele boei te water gelaten. Maar zeg niet zomaar boei tegen deze Wave Pioneer, eigenlijk een minielektriciteitscentrale die zijn energie haalt uit de golven van de zee.

Hoe werkt het dan precies? De boei - nu nog in de haven, maar binnenkort op één kilometer voor de kust - ligt op zee en gaat op en neer door de golven. Die beweging doet een staalkabel, verankerd met de zeeebodem, op- en afrollen van een lier.

'Deze roterende beweging levert energie (en dus elektriciteit) aan de op de lier gekoppelde generator. Cruciaal in deze energieomzetting is het op het juiste moment met de juiste kracht afremmen van de lier. Door deze sturing goed af te stemmen op de optredende golven kan de energieopbrengst geoptimaliseerd worden', zo verduidelijkt Dennis Renson, projectingenieur bij FlanSea, het publiek-privaat samenwerkingsverband dat de boei ontwikkelde.

Deze testboei - een gevaarte van 25 ton, 5 meter hoog en met een diameter van 4,5 meter - moet bekijken hoeveel elektriciteit uit de golven voor onze kust kan gewonnen worden. Een nog grotere test bestaat erin om te zien of de boei wel is opgewassen tegen de ruige weersomstandigheden op de Noordzee.

Wanneer deze fase slaagt, wordt verder gewerkt aan de 'echte' elektriciteitsboeien die tien meter groot zullen zijn en meer dan honderd ton zullen wegen. Kostprijs per stuk: ongeveer één miljoen euro.

Subsidie

Of er ooit effectief een hele reeks van die boeien tussen de windmolens op zee zal dobberen, is op dit moment nog onduidelijk. Het probleem van stroomproductie uit golfenergie is dat, net als bij andere hernieuwbare energiebronnen, de prijs van de elektriciteit zelf niet volstaat om de investeringen te financieren. Bovendien liggen ook de subsidiebijdragen bijzonder laag.

FlanSea en de overheid hopen in elk geval allebei dat er binnen de windenergiezone in de Belgische Noordzee ook enkele golfenergieparken komen. Bij de toekenning van de laatste offshore-windenergieconcessie aan onder meer Electrabel is opgelegd dat er ook geïnvesteerd kan worden in een golfenergiecentrale.