Drie op de vier Vlamingen zegt milieubewuster te zijn dan tien jaar geleden
Foto: rr

Bijna drie op de vier Vlamingen zeggen milieubewuster te zijn dan tien jaar geleden. Net geen zes op de tien Vlamingen weten behoorlijk wat over milieuvriendelijk handelen en milieu en leeft vrij milieubewust. Dat blijkt uit een enquête die Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) liet uitvoeren bij duizend Vlamingen.

Die houden het meest rekening met het milieu als het gaat over afval, energie en water. Bij hun vakantieplannen maken ze nauwelijks milieuoverwegingen.

Het bureau Ipsos marketing had een face-to-face interview met ruim 1.000 Vlamingen. Zij kregen vragen over hun gedrag en hun mening over milieubewust handelen en over concrete thema’s zoals afval en materialen, voeding, water, energie en transport.

De groepen die het meest milieuverantwoord consumeren, doen dat om uiteenlopende redenen: uit zorg voor het milieu, voor de toekomst van de aarde en de mens, voor het financieel voordeel of voor de eigen gezondheid. Voor de Vlamingen die het minst doen voor het milieu is het financiële voordeel de belangrijkste drijfveer.

“Deze studie geeft ons belangrijke informatie en aanbevelingen om het milieubewust gedrag te stimuleren. Dat kan via andere invalshoeken bv. door de focus te leggen op gezondheidsaspecten, op de kwaliteit van de eigen leefomgeving en door aan te tonen hoe men kan besparen zonder grote inspanningen”, zegt minister Schauvliege over de studie.